Blogi: IRL saab mais uue esimehe

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) 150-liikmeline volikogu ei toetanud täna erakonna esimehe Margus Tsahkna nõutud põhikirja muudatusi ning otsustas kutsuda 13. maiks kokku korralise suurkogu, kus valitakse erakonnale uus juht.

IRLi esimees Margus Tsahkna tegi põhikirja muutmiseks neli ettepanekut:

  • vähendada eestseisuse liikmete arvu 24-lt 15-le;
  • anda igale liikmele eestseisuse valimisel praeguse nelja asemel üks hääl, et lõpetada blokkide kaupa hääletamine (see muudatus oli Tsahkna hinnangul erakonna avatuse seisukohalt põhimõttelise tähtsusega);
  • näha ette, et erakonna aseesimehi ei vali mitte suurkogu, vaid nad kinnitab eestseisuse liikmete hulgast volikogu esimehe ettepanekul, et esimees saaks moodustada oma meeskonna;
  • lubada juba tänavustel korralistel juhivalimistel elektrooniliselt hääletada, et tagada võimalikult paljudele liikmetele võimalus otsustamises osaleda.

Tsahkna ettepaneku kohaselt pidanuks volikogu põhikirja muutmiseks erakorralise suurkogu kokku kutsuma 29. aprilliks. Korralised juhivalimised oleksid sel juhul toimunud selle aasta jooksul pärast seda, kui põhikirja muudatused on jõustunud.

Volikogule esitas põhikirja muutmiseks ettepanekud ka IRLi aseesimees Siim Kiisler, kes soovis:

  • muuta liikmete vastuvõtmise korda, nii et erakonda astuda sooviv inimene peab eelnevalt kas kohtuma piirkonna juhatusega või omama piirkonna juhatuse liikme isiklikku soovitust, kusjuures 15 päeva enne suurkogu või piirkonna üldkogu uusi liikmeid vastu ei võeta;
  • näha ette, et erakonna aseesimehi ei vali mitte suurkogu, vaid nad kinnitab eestseisuse liikmete seast volikogu, vajadusel esimeest asendavaid aseesimehi võib seejuures olla kuni kolm;
  • anda majandusaasta aruande kinnitamise suurkogult volikogu ülesandeks;
  • täiendada põhikirja lausega, mille järgi võib põhimõtteliste ühiskondlike valikute puhul nõuandvaid liikmehääletusi korraldada vähemalt 100 erakonna liikme nõudel.

IRLi volikogu tegi suurkogule ettepaneku muuta põhikirja, võttes aluseks Kiisleri pakutud muudatused. Tsahkna ettepanekud valdavas osas läbi ei läinud.

Ainsana toetas volikogu ettepanekut, mille kohaselt ei vali aseesimehi enam suurkogu, vaid nad nimetab erakonna esimehe ettepanekul eestseisuse liikmete hulgast volikogu. Muudatus tähendab, et eestseisuse liikmete arv väheneb 24-lt 21-le.

Volikogu toetas Kiisleri ettepanekul ka liikmete vastuvõtmise korra muutmist ning kiitis heaks ettepaneku, mille järgi võib liikmehääletusi korraldada vähemalt 100 erakonna liikme nõudel.

IRLi järgmine korraline suurkogu toimub volikogu tänase otsuse kohaselt 13. mail, mil valitakse erakonnale senise põhikirja järgi uued juhtorganid. Tsahkna erakonna esimeheks uuesti enam ei kandideeri.

«Olen juba varem öelnud, et juhul kui mulle ei anta võimalust erakonna suurkogu kokku kutsuda ehk kõigi oma erakonna liikmetega rääkida ja anda neile võimalus muutuseks, siis ma ei kandideeri erakonna esimeheks enam tagasi ja soovin edu kõigile, kes vanade reeglite järgi, ilma muutusteta tulle lähevad,» ütles Tsahkna täna pärast volikogu.

Üheks võimalikuks uue juhi kandidaadiks pakutud Marko Mihkelson sidus varem samuti oma võimaliku kandideerimise volikogu otsustega, öeldes, et on valmis juhtorganitesse kandideerima, kui volikogu võtab Tsahkna pakutud muudatusi tõsiselt. Õhtul kinnitas ka tema, et ei kavatse suurkogul juhtorganitesse kandideerida.

Samas ei välistanud esimeheks kandideerimist IRLi volikogu esimees Helir-Valdor Seeder. Erakonnas on räägitud ka teistest võimalikest kandidaatidest, kuid nende plaanid pole veel selged.

Ametlikult selguvad IRLi juhikandidaadid hiljemalt aprilli lõpuks.

Tagasi üles