VVK: valgevenelaste kriitika on rohkem muljetamine

Подсчет голосов.

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Vabariigi valimiskomisjon ei pidanud valgevenelastest vaatlejate etteheiteid Eesti valimiste aadressil tõsiseks kriitikaks, vaid põhiosas muljetamiseks.

«Enamjaolt ei ole tegemist viidetega tõsistele rikkumistele, vaid vaatlejate muljetega, mis põhinevad mitte niivõrd Eesti valimiskorraldusel, vaid vaatlejate eelnevatel vaatluskogemustel teistes riikides,» kommenteeris vabariigi valimiskomisjoni meediajuht Erkki Peegel Postimees.ee’le.

Ta meenutas, et igas riigis on hääletamistulemuste kindlakstegemise protseduur küllaltki erinev.

«Mõnes riigis toimub valimisjaoskonnas pärast häältelugemist hääletamistulemuste formaalne ülespanek või ettelugemine, seda Eestis tõepoolest ei tehta,» rääkis Peegel.

«Häältelugemist korraldab jaoskonnakomisjon, kellel on õigus seaduses ja määruses sätestatud piirides oma tööd ise organiseerida, nii on Eestis ka kõige optimaalsema häältelugemise viisi üle otsustamine jaoskonnakomisjoni pädevuses.»

Kõige tõsisem MTÜ Belarus Watch egiidi all Eestis käinud ekspertide etteheide on Peegli sõnul, et ühel juhul ei tühistatud päeva jooksul kasutamata hääletamissedeleid ning need hoiti alles kuni hääletamise lõpuni.

Riigikogu valimise seaduse kohaselt kustutatakse sedelid nurga äralõikamisega, kuid nad hoitakse ka sel juhul alles kuni hääletamise lõpuni.

«Siin on ainult pressiteate põhjal raske öelda, mida silmas peeti, kuid kui sedeleid ei kustutatud, ei ole järgitud toimingute seaduses ettenähtud järjekorda,» märkis Peegel.

Tema sõnul ongi keeruline vaatlejate kriitikat täpsemalt kommenteerida, kuna pressiteates on enamik selles sisalduvast kriitikast täpsustamata.

Peegli väitel pole nii võimalik näiteks märkida, mida tähendavad viited, et häältelugemisel puudus ühtne tava, oli puudu hääli või häälte korrigeerimine ei toimunud läbipaistvalt.
«Kindlasti oleks huvitav tutvuda täpsemate vaatlusaruannetega.»

Eesti pühapäevaseid valimisi vaatlemas käinud MTÜ Belarus Watch eksperdid leidsid hääletamise ja häältelugemise korralduses mitmeid probleeme, mis äratasid koguni kahtlusi mõne jaoskonna tulemuste õigsuses.
 

Tagasi üles