Valgevene vaatlejad kritiseerisid Eesti valimisi

Üks näide tuhandetes valimispunktidest. FOTO: Sille Annuk

Eesti pühapäevaseid valimisi vaatlemas käinud MTÜ Belarus Watch eksperdid leidsid hääletamise ja häältelugemise korralduses mitmeid probleeme, mis äratasid koguni kahtlusi mõne jaoskonna tulemuste õigsuses.

Näiteks tõid nad välja, et häälte lugemisel puudus ühtne tava ja ei järgitud protseduurireegleid.

«Päeva jooksul kasutamata jäänud valimissedeleid ei tühistatud, nagu seda nõuavad protseduurireeglid, vaid need hoiti alles, kuni häältelugemine oli lõppenud,» märkisid vaatlejad oma pressiteates.

Nende sõnul ei olnud kõigis valimisjaoskondades häältelugemine läbipaistev ning mõnikord arvud ei klappinud.

«Esines juhtumeid, kus mitu valimissedelit oli puudu, kui hääletamistulemuste protokolli kirjutati.»

Hääletamistulemuste protokollide täitmine toimus samuti erinevalt.

«Vähesed vaatlusmeeskonnad said näha protokollidesse kantud arve ja seda infot ei olnud võimalik saada ka soovi korral. Samuti oli valimisjaoskonniti erinevusi protokollide saatmisel vabariigi valimiskomisjoni.»

Kui hääletustulemused ei klappinud, siis ei toimunud korrigeerimine vaatlejate hinnangul läbipaistvalt; selle kohta ei tehtud peaaegu mingeid kommentaare ega antud selgitusi.

«Protseduurireeglitest mitte kinni pidamine äratas tõsiseid kahtlusi mõne vaadeldud valimisjaoskonna hääletustulemuste õigsuses.»

Probleeme esines ka sellega, et häältelugemisel puudus selge ja konkreetne lõpp.

Lisaks sellele esines juhtumeid, kus valimiskabiin polnud piisavalt lai või ei olnud kogu ulatuses kaetud.

«Raske oli tuvastada, kes olid vaatlejad ja kes olid muud volitatud isikud või kõrvalised isikud, kuna nimesildid olid ainult valimiskomisjoni liikmetel. Sageli esines juhtumeid, kus vaatlejatelt ei nõutud dokumenti,» leidsid nad.

Vaatlejad märkisid siiski, et reeglitest kõrvalekaldumistest hoolimata möödus hääletamine professionaalselt ja rahulikult, samuti oli see kooskõlas riiklike ja rahvusvaheliste standarditega.

Vaatlusmissiooni kuulus kokku 28 vaatlejat Valgevenest, Rootsist ja Leedust.

Missioon oli korraldatud projekti «Valimiste vaatlemine: teooria ja praktika» raames ning viidi läbi kolme organisatsiooni koostöös: Belarus Watch, European Humanities University ning Belarusian Human Rights House (HRH) Vilniuses.

Selle projekti osana on vaatlusmissioonidel käidud ka varem: Norras, Gruusias, Leedus, Ukrainas, Poolas, Rootsis, Lätis ja Valgevenes.

Vaatlejad külastasid Eestis kokku 135 valimisjaoskonda ja hindasid hääletamisprotseduuri lähtuvalt rahvusvahelistest standarditest ja OSCE põhimõtetest, samuti Eesti valimisseadusest.
 

Tagasi üles
Back