Hääletamissedelid hävitatakse kuu aja pärast

Riigikogu valimised

FOTO: Peeter Langovits

Hääletussedelid pannakse pärast teist lugemist hoiule maakonna valimiskomisjoni, kus neid hoitakse ühe kuu, misjärel lähevad sedelid hävitamisele.

Vabariigi valimiskomisjoni pressiesindaja Erki Peegeli sõnul on sedelite lugemine avalik protseduur, mis toimub vaatlejate, ajakirjanike ning muude huvitatud isikute juuresolekul.

Valimiskastid avavad ja valimissedeleid loevad jaoskonnakomisjonide liikmed ja sedelid pakitakse jaoskonnas kandidaatide kaupa ning seejärel edastatakse maakonna valimiskomisjonile, kus sedelid loetakse järgmisel päeval teistkordselt.

Hääletamissedelid on pärast valimisi maakonna valimiskomisjoni hoiul.

Sedelid säilitab maakonna valimiskomisjon ühe kuu jooksul arvates valimispäevast.

«Pärast seda korraldab maakonna valimiskomisjon hääletamissedelite hävitamise,» ütles Peegel.

Sedelite hävitamine lükkub edasi, kui mõne esitatud kaebuse kohta pole veel tehtud lõplikku otsust.

Peegel lisas, et valimistejärgselt pole hääletamissedelitega tutvumine keelatud.

«Selline võimalus on vajalik valimistulemuste usaldusväärsuse tagamiseks,» nentis ta.

Tagasi üles