Üksikkandidaadid: suurele osale kodanikest ei meeldi häälte ülekandumine
Lisatud fotod pöördumise üleandmisest!

22 riigikogu valimiste üksikkandidaati rõhutavad avalikus pöördumises vabariigi valimiskomisjonile, riigikogus esindatud erakondade esimeestele ning üleriigilisele meediale, et suurele osale Eesti kodanikest on vastuvõetamatu kehtiva valimissüsteemiga sätestatud häälte ülekandumine erakonnanimekirjades.

Pöördumisele alla kirjutanud Pärnu ja Pärnumaa valimisringkonnas kandideeriv üksikkandidaat Mark Soosaar ütles Postimees.ee’le, et soome-ugri mõttelaadile on kohane isikukeskne lähenemine.

Allakirjutanud üksikkandidaadid lubavad samuti, et valituks osutumise korral on nende eesmärgiks kaotada ära häälte ülekandemehhanism, et valituks osutuks vaid isiklikult saadud häälte alusel enam hääli saanud kandidaadid.

Järgnevalt toob Postimees.ee ära täna vabariigi valimiskomisjoni esimehele Heiki Sibulale üle antud 22 üksikkandidaadi avalduse täisteksti koos kõigi allakirjutanute nimedega.

Avalik pöördumine vabariigi valimiskomisjonile,
riigikogus esindatud erakondade esimeestele ning
üleriigilisele meediale

28.02.2011
Tallinnas
 
Head valimiskomisjoni liikmed, erakondade esimehed ning üleriigilise meedia toimetajad!
 
Meie, üksikkandidaadid, oleme selgelt tunnetanud, et suurele osale Eesti kodanikest on vastuvõetamatu kehtiva valimissüsteemiga sätestatud häälte ülekandumine erakonnanimekirjades. Andes oma hääle Jürile, läheb see hoopis Jaanile, kes on nimekirjas eespool ning kelle maailmavaade ja eetika võib erineda Jüri omast enam kui päev ööst. Valimistulemused ei sõltu mitte valijate, vaid parteinimekirja koostajate tahtest. See on viinud olukorrani, kus Toompeale saanud isikud ei tea, kes on nende valijad ja valijad ei tea, kes on nende saadikud.
 
Selline süsteem on tekitanud valijates kahtluse, et nii juhtub ka üksikkandidaatidega. Nii meedia kui suuerakondade juhtfiguurid on võimendanud seda kahtlust erapooliku seisukohaga, et valituks mitteosutunud  üksikkandidaatidele antud hääled «libisevad» erakondadele vastavalt nende poolt saavutatud hääletusprotsendile. Riigikogu valimise seaduse §62 seda seisukohta  ei kinnita.  

Kahjuks on vabariigi valimiskomisjon olnud siiani enam kui tagasihoidlik antud teema käsitlemisel ning rahvale selgituste jagamisel. Käesoleva avaliku pöördumise sisuks ongi eeskätt ettepanek vabariigi valimiskomisjonile teavitada avalik-õigusliku meedia ja teiste infokanalite kaudu valijaskonda üksikkandidaatidele antud häälte saatusest vastavalt kehtivale seadusele.

Meie, käesoleva pöördumisega liitunud üksikkandidaadid, anname siinkohal ühtlasi teada, et osutudes 6. märtsil valituks riigikogusse, asume muutma kehtivat valimisseadust. Meie eesmärgiks on kaotada ära häälte ülekandemehhanism, et valituks osutuks vaid isiklikult saadud häälte alusel enam hääli saanud kandidaadid. Peame äärmiselt oluliseks austada valija tahet valida riigikokku konkreetset inimest, kellele antud hääl jääb temaga seotuks. Usume, et see toob endaga kaasa hoopis kõrgema saadikuvastutuse, mida Eesti inimesed on kaua oodanud.

XII riigikogu valimiste üksikkandidaadid:   

Aivar Koitla
Andreas Reinberg
Andres Ergma
Anne Eenpalu (kinnitanud e-posti teel)
Eugen Veges (kinnitanud e-posti teel)
Ege Hirv
Henn Põlluaas
Ingvar Tšižikov (kinnitanud e-posti teel)
Koit Luus
Leo Kunnas
Mark Soosaar
Mart Helme
Martin Helme
Märt Meesak (kinnitanud e-posti teel)
Priit Tammeraid
Rein Teesalu (kinnitanud e-posti teel)
Ragnar Nurmik
Siiri Sisask (kinnitanud e-posti teel)
Sten-Hans Vihmar
Toomas Trapido
Valdo Paddar
Veiko Rämmel (kinnitanud e-posti teel)

Tagasi üles