Väitluskohtunik: Ratas hoidis oma positsiooni kogu väitluse vältel

FOTO: Postimees.ee

Väitluskohtunik Siim Ruuli hinnangul olid teema «Strateegilised ettevõtted peaks kuuluma riigile» eitajad ehk rohkem valmis arutlema väitluses analüüsitu üle, kuid Keskerakonna esindaja Jüri Ratas hoidis kindlalt ja argumenteeritult oma positsiooni kogu väitluse vältel.

Siim Ruul

FOTO: Eesti Väitlusselts

Otsides vastust küsimusele, kas riik on hea peremees, esinevad nii Jüri Ratas kui Eesti Väitlusseltsi võistkond kaalutletud ning selge kaasusega.

Rõõm on lugeda argumente, mis lisaks väidetele sisaldavad ka seletusi, näiteid ja järeldusi – miski, mida iga päev poliitilistes debattides ei näe.

Mõlemat poolt tuleb kiita ka sisuka teemaarenduse eest, kus hoiduti emotsioonidest ja loosunglikkusest, mis antud teemat puudutavate väitluste puhul on kerged tekkima.

Jüri Ratase avakõne, mis defineeris vähemalt selle väitluse kontekstis selgelt ning üheselt strateegiliselt tähtsad ettevõtted, ladus kogu edasiseks mõttevahetuseks tugeva baasi.

Üle said korratud nii olulisemad ettevõtted kui ka ohud, mis riigi jaoks nende ettevõtete erastamisel kaasnevad.

Kaasuses oli esindatud filosoofiline aspekt stabiilsusest ja võimalikest ohtudest kui ka selge ratsionaalne arutlus riigi majandamise seisukohalt, pakkudes laiapõhjalist analüüsi.

Ratase argumentidest oli ehk kõige kavalam teine, mis tõestas, milliseid kuldmune mõningad riigiettevõtted munevad. Nõnda lükati eitajate õlule kohustus näidata, et riik ei kanna nende ettevõtete erastamise järel suurt iga-aastast kahju.

Veidi alaarendatuks jäi aga jaatuse kolmas argument, mis tugines vaid teoreetilisel arutlusel ega polnud ka kuidagi näidetega tõestatud.

Väitlusseltsi võistkonna kõige suuremaks plussiks võis pidada nende arutlust turumajanduse toimimismehhanismidest ja kuidas ka strateegiliselt tähtsad ettevõtted võivad erakätes edukad olla.

Samas ei õnnestunud väitlejatel erinevalt Ratasest oma pisut teoreetilist argumentatsiooni sama jõuliselt ja asjakohaselt tõestada.

Hämmastav oli lugeda näidet Eesti Postist kui maksumaksjat koormavast ja ebaefektiivsest ettevõttest, kui alles eile avaldatud andmed sama ettevõtte 7 miljoni euro suurusest puhaskasumist kippusid tõestama pigem oponendi argumente.

Väitlus püsis kuni viimaste seisukohavõttudeni põnev ning oli pidevas arengus. Pisukeseks pettumuseks olid ehk küll lõppsõnad, kus oleks oodanud nii avakõnede kui ka ristküsitlusest vaieldud argumentide sisulisemat analüüsi ning võrdlust.

Kas riigi jaoks on strateegiliste ettevõtete puhul võrdselt olulised nende kasumlikkus ja avalike huvide tagamine või saab siinkohal tõsta ühe teisest ettepoole? 

Väitlust kokku võttes olid teema eitajad ehk rohkem valmis arutlema väitluses analüüsitu üle ja Jüri Ratase lõppsõna kippus kordama  juba avakõnes esitatud seisukohti. Teisalt hoidis Ratas kindlalt ning argumenteeritult oma positsiooni kogu väitluse vältel.

Siim Ruul on riikliku kategooria väitluskohtunik ja Eesti Väitlusseltsi peakohtunike koja liige.

Tagasi üles