Väitlejad Ratasele: turg paneb eraettevõtted pingutama

Pildil Age Tomson ja Martin Tiitmaa

FOTO: Margus Ansu

Eesti Väitlusseltsi liikmed Age Tomson ja Martin Tiitmaa tõstsid tänase online-väitluse omapoolses lõppsõnas esile, et turg paneb eraettevõtteid oluliselt rohkem pingutama kui monopoolne olukord riigiettevõtet.

Laialdane tarbijaskond tagab tulude kasvu ja võimaluse teha suuremahulisi investeeringud,  mis tagavad parema kvaliteedi. Tundub äärmiselt ebamõistlik kasutada riigi raha ettevõtte ülalpidamiseks ning lisaks võtta raha teenuse tarbimise eest.

Nagu oponent nõustus on ettevõtteid, mille teenustasu ei kata kõiki kulusid ja nende eest tuleb peale maksta.  Samal ajal reguleeruks vaba turu olukorras hind just vastavalt tarbimisele.

Ei tasuks ennast häirida lasta negatiivsetest näidetest erastamise puhul. Kui austatud oponent pidas ristküsitluses probleemiks järelvalvet, siis peaks vajadusel sellesse panustama.

Kui riik ei tegeleks mikro-tasandi juhtimisega, vaid looks raamistiku, mille sees eraettevõtted teenuseid pakkuda saaksid, suudaks riik ka paremini erastatud ettevõtetel silma peal hoida.

Erainvestor lähtub turuloogikast. See tähendab, et eesmärgiks on pakkuda võimalikult efektiivset, vähe bürokraatlikku ja parima hinna ja kvaliteedi suhtega teenust.

Riiklik ettevõte võib sattuda poliitiliste mängude keskmesse ja tehtavad otsused on poliitilise tundlikkuse pärast ehk vahel vähe läbi mõeldud. Kui eraettevõtte aktsionär liigselt oma kapriisidest lähtub, ei ole see talle lihtsalt kasumlik.

Leiame, et ka riigi tulude seisukohalt on erastamine põhjendatud, kuigi oponent nende mahu vähenemise pärast muretseb.

Laekuv maksutulu ja müügist saadav tulu ning üha efektiivsemad ettevõtted aitavad ka riigikassat täita. Kahtlemata võib riik investeerida ettevõtetesse, mis kindlasti kasu toodavad. See ei tähenda, et need peavad riigile kuuluma.

Kokkuvõtteks on erastamine nii riigi kui selle elanike seisukohast igati efektiivne ja kasumlik meetod, kui seda teha korrektselt.

Mõlema osapoole lõppsõnade avaldamisega on tänane online-väitlus lõppenud. Kolmapäeval ootab samasugune kadalipp ees Eestimaa Roheliste esindajat! Väitlusseltsi võistkond ei esinda debattides isiklikke seisukohti.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles