Jüri Ratas: riik suudab tagada parima hinna ja kvaliteedi suhte

Jüri Ratas.

FOTO: Mihkel Maripuu

Tänases online-väitluses Keskerakonda esindanud riigikogu aseesimehe Jüri Ratase sõnul peaks strateegilised ettevõtted peaksid kuuluma riigile, sest just riik suudab tagada parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte ning dividenditulu laekub riigieelarvesse ja tagatud on ka riigi julgeolek.

Mul oli üliväga suurepärane võimalus olla, austatud oponendid, läinud paari tunni vältel teie meeldivas seltskonnas. Tänan Postimeest ja Eesti Väitlusseltsi huvitava ja sisuka väitluse korraldamise eest. Loodan, et väitlus aitas avada mõlema poole seisukohti.

Väitluses sain avaldada oma seisukohti koos selgituste, näidete ja järeldustega ning vastata oponentide küsimustele ning argumentidele.

Minu seisukohaks oli, et strateegilised ettevõtted peaksid kuuluma riigile. Minu argument on, et riik suudab tagada parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

Teiseks leian, et strateegiliste ettevõtete kuulumine tagab dividenditulu laekumise riigieelarvesse. Näiteks 2011. aasta riigieelarvesse on prognoositud riigi omanikutulusid üle 38 miljoni euro, mille eest on võimalik ehitada umbes 20 lasteaeda.

Kolmandaks rõhutan, et riik on oma rahva sotsiaalsektorile  ja riigijulgeolekule hoopis kindlam garant kui selleks on eraettevõtja.

Jätkusuutliku riigi alus on majanduslikult tugevad riigi strateegilised ettevõtted, kes töötavad kasumlikult ning loovad oma töötajaskonnas kindlustunde, et töökohad ja tootmine säilib pikemas perspektiivis.

Peamiseks eriarvamuseks jäi küsimus, kas strateegiliste riigiettevõtete erastamine kujutab ohtu riigi julgeolekule või mitte. Leian, et see oht eksisteerib, kuna erastamisel ei ole võimalik sõlmida selliseid lepinguid, mis välistaksid edaspidise müügi uuele,  meile mittesõbraliku riigi ettevõtjale või isegi riigifirmale.

Sellise strateegilise riigiettevõtte erastamine, mis osutab teenuseid või tarnib tooteid riigikaitse sektorile, peab olema täiesti välistatud.

Tänan siinjuures ka minu oponente sisuka väitluse puhul.

Kokkuvõtteks: strateegilised riigiettevõtted ei pruugi kaugeltki olla monopoolsed (näiteks Tallinna Sadam), nad teenivad riigieelarvesse tulu, samas on väga oluliseks teguriks riigi sotsiaal- ja julgeolekusektorile.

Mõlema osapoole lõppsõnade avaldamisega on tänane online-väitlus lõppenud. Kolmapäeval ootab samasugune kadalipp ees Eestimaa Roheliste esindajat! Väitlusseltsi võistkond ei esinda debattides isiklikke seisukohti.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles