Oponendid Rõivasele: madalatel maksudel on kõrge hind

Sten-Andreas Ehrlich online-väitlemas.

FOTO: Liis Treimann

Madalad maksud võivad lõppkokkuvõttes ühiskonnale kalliks maksma minna, sest siis pole meil raha investeerida tööturgu, haridusse ning innovatsiooni, hoiatavad Sten Andreas Ehrlich ja Anna Karolin Eesti Väitlusseltsist tänase online-väitluse omapoolses lõppsõnas.

Täname oponenti sisuka väitluse eest! Leiame, et kui kõik teised muutujad on samad, on madalatel maksudel mõju. Samas takistavad need riigil ellu viimast teisi paremaid investeeringuid toovaid poliitikaid.

Isegi kui osa investoritest valib madalate palgakulude tõttu Eesti, ei ole need kasulikud investorid.

Nagu oponent välja tõi, on meie lootus meid Põhjamaadele eelistavad firmad, kuid neid toovad siia teised tegurid nagu haritud tööjõud.

Madalatel maksudel on hind, mida oponent kordagi maininud pole. Investorite meelitamiseks peavad maksud olema tunduvalt madalamad. Sellisel tuleb teha kärpeid ning vältida suuri rahasüste.

Eestis oleme teiste valdkondade alarahastatuse tõttu jõudnud ummikseisu.

Nii suur tööjõupuudus kui ka tööpuudus näitavad, et tööturg vajab suuri ümberkorraldusi.

Eesti ei kasuta ära enda inimeste täit potentsiaali. Riik peab probleemide likvideerimiseks ja kriisist väljumiseks looma ümberõppeprogramme ja investeerima haridusse ja innovatsiooni nagu Põhjamaadeski.

Oponendi arvates suureneb riigieelarve majanduskasvuga. Aga kasv on seni tulnud palkade tõstmise, inflatsiooni ja teatud sektorite buumi tõttu. Tootlikkuse poolest oleme Euroopast kõvasti maas.

Kõrge inflatsioon sööb enamiku suurenenud raha hulgast ning jätkuvad probleemid (nagu tööjõupuudus) õõnestavad kasvu veel enam. Tootlikkuse suurendamiseks on vaja hariduse, tööturu ja innovatsiooni tunduvalt suuremat rahastamist.

Läti ning teised Ida-Euroopa riigid võistlevad meiega madalate maksude poolest ja Eesti on selles osas investori silmis nendega võrdne, rääkimata teistest kriteeriumitest.

Investor võib näha meie eelist Soome ees, aga tal on valikus veel Tšehhi, Sloveenia jt. Sellises konkurentsis tuleb paista silma millegi rohkemaga.

Kui tahame meelitada lisandväärtust toovaid investoreid, on riikidevahelises konkurentsis võtmesõnaks investeeringud tööturgu, haridusse ning innovatsiooni. Madalate maksudega samaaegselt me selliseid investeeringuid teha ei suuda.

Mõlema osapoole lõppsõnade avaldamisega on tänane online-väitlus lõppenud. Esmaspäeval ootab samasugune kadalipp ees Keskerakonna esindajat! Väitlusseltsi võistkond ei esinda debattides isiklikke seisukohti.

Tagasi üles