Väitluskohtunik: Pakosta uppus pensionisüsteemi, oponendid feminismi

Siim Ruul

FOTO: Eesti Väitlusselts

Eilse emapensioni teemalise online-väitluse kohtunik Siim Ruul leidis, et Liisa Pakosta keskendus liialt Eesti praeguse pensionisüsteemi kirumisele, tema oponendid Eesti Väitlusseltsist kulutasid liigselt aega soolise võrdõiguslikkuse temaatikale.

Liisa Pakosta ning Eesti Väitlusseltsi debatt teemal «Emapension kasvatab sündimust» oli põnev pilguheit Eesti emade ja naiste positsioonile ühiskonnas.

Kahjuks jäi tagaplaanile just väitluse teema ise – kas emapension paneb naisi rohkem sünnitama või mitte.

Suuremat rõhku pöörati hoopiski abstraktsele diskussioonile naise valikutest ja võimalustest. Nõnda jäi kogu väitlus pisut akadeemiliseks.

Liisa Pakosta avakõnet teema toetuseks võib pidada õnnestunuks. Juba esimestest sõnadest õnnestus panna paika teema tähtsaim probleem – tuleb vabaneda põhjustest, miks peredes sünnib vähe lapsi.

Küll aga jäi edasine teemaarendus ümmarguseks – selmet analüüsida püstitatud probleemi põhjuseid süvitsi, avati pikalt pensionisüsteemi ebaõiglust ja selle rolli sotsiaalsetele normidele. Kas pensionisüsteem ongi madala sündimuse peamiseks süüdlaseks?

Kui emapension on vaid osa IRLi pereprogrammist, kas siis jagub ressursse nii pensioniks kui ka garantiideks noortele vanematele? Positiivne oli kindlasti aga korrektselt tõestatud analüüs ühiskonnas valitseva õhkkonna olulisusest noortele pikas perspektiivis.

Väitlusseltsi analüüs teema kõige olulisemale küsimusele sündimise soodustamise vahenditest oli ehk kogu väitluse kõige selgem ja loogilisem arutluskäik, mida toetasid asjakohased uuringud ning näited.

Kahjuks läks väitlusseltsi põhiaur juba trafaretselt kõlavale soolise võrdõiguslikkuse temaatikale, mis viis kogu ülejäänud väitluse tugevalt fookusest välja, suunates jaatust põhiküsimustelt kõrvale.

Kogu väitluse põnevaim osa oli ristküsitlus, kus toimus ka enamik sisulist arutelu.

Ristküsitluses sai selgeks nii pensioni proportsioon kui ka võimalike kulude suurus riigieelarvest, mille väljatoomine juba väitluse alguses oleks lubanud analüüsida argumente sisulisemalt, võrrelda emapensioni kui sündimuse suurendamise vahendit olemasolevate alternatiividega.

Siiski jäi ebaselgeks, kas Pakosta esitatud IRLi pereprogrammi järgi on võimalik võrdselt viia sisse emapension ja suurendada garantiisid noortele vanematele. Mis aga peamine – kas emapension tagab meile rohkem sünnitajaid?

Siim Ruul on riikliku kategooria väitluskohtunik ja Eesti Väitlusseltsi peakohtunike koja liige.

Tagasi üles