Ametlik: valimiskogu hakkab presidenti valima 24. septembri keskpäeval

Tänase seisuga on ainsad kindlad kandidaadid Mailis Reps ja Siim Kallas, kes pääsesid automaatselt valimiskokku riigikogu kolmandast hääletusvoorust.

FOTO: Mihkel Maripuu

Nüüd on kindel, et valimiskogu koguneb Eestile presidenti valima 24. septembril.

Parlamendi pressiesindaja teatel kutsus riigikogu esimees Eiki Nestor vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele ning Vabariigi Presidendi valimise seadusele presidendi valimiseks kokku valimiskogu Estonia kontserdisaali. Valimiskogu koguneb otsust tegema 24. septembril kell 12.

Ajakava:

Hiljemalt 17. septembriks peavad kohaliku omavalitsuse volikogud valima oma esindaja või esindajad valimiskokku

20. september kell 9 algab kandidaatide registreerimiseks esitamine valimiskogu I hääletusvooru.

Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt 21 valimiskogu liikmel. Valimiskogu liige võib olla ainult ühe kandidaadi ülesseadjaks. Registreerimiseks esitamise reeglid ja dokumendid sarnanevad riigikogu I vooru eel kehtinud ülesseadmise reeglitele.

22. septembril kell 18 lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine valimiskogu I hääletusvooru.

23. septembril registreerib vabariigi alimiskomisjon esitatud kandidaadid.

24. septembril kella 10st 12ni toimub valimiskogu liikmete registreerimine.

24. septembril kell 12.00  toimub valimiskogu I hääletusvoor.

Hääletamissedelile kantakse riigikogu III hääletusvoorus osalenud kandidaatide ning selleks vooruks registreeritud kandidaatide nimed. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamus.

Kui I voorus presidenti ei valita, toimub samal päeval kell 16 valimiskogu II hääletusvoor.

Hääletamissedelile kantakse kahe eelmises voorus enim hääli saanud kandidaadi nimed. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamus.

Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, toimub 14 päeva jooksul preisdendi erakorraline valimine riigikogus.

Tagasi üles