Õiguskantsler: valimisreklaami keeld ERRis on kooskõlas põhiseadusega

Õiguskantsler Indrek Teder

FOTO: Mihkel Maripuu

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et Eesti Rahvusringhäälingu poolt poliitilise ja valimisreklaami mitteedastamine on kooskõlas põhiseadusega.

Tederi arvates peaks seadusandja erinevates seadustes üheselt määratlema mõiste «reklaam» sisu ja sh silmas pidades poliitilist ja valimisreklaami.

«Selline mõisteline ebaselgus toob kaasa õigusselgusetust, mis tekitab küsimusi ja probleeme. Selge regulatsioon oleks vägagi vajalik,» märkis Teder.

Õiguskantsleri hinnangul riivab poliitilise ja valimisreklaami edastamise regulatsioon mitmeid väga olulisi põhiõigusi: subjektiivset valimisõigust, igaühe õigust saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni, väljendusvabadusõigust ja samuti erakonnapõhiõigust.

Tederi väitel puudutab avalik-õigusliku ringhäälingu poolt poliitilise ja valimisreklaami edastamine või mitteedastamine eelkõige küsimust, kas isikul on õigus nõuda, et avalik-õiguslik ringhääling poliitilist ja valimisreklaami edastaks.

Õiguskantsler on seisukohal, et põhiseadus ei nõua poliitilise ja valimisreklaami edastamist avalik-õiguslikus ringhäälingus ning avalikul võimul ei ole rahvusringhäälingus poliitreklaami edastamiseks tänases sotsiaalses ja (põhi-)õiguslikus olustikus positiivset tegutsemiskohustust.

Samas ei nõua põhiseadus ka  poliitilise ja valimisreklaami edastamise keelu kehtestamist, mistõttu on seadusandja poliitilise ja valimisreklaami lubamise/keelamise/piiramise üle otsustamisel vaba tingimusel, et tagatakse põhiseaduslike printsiipide järgimine.

«Kui avalik-õiguslik ringhääling ei edasta poliitilist- ja valimisreklaami või see on piiratud, võib sellise keelu/piirangu eesmärgina näha avalik-õigusliku ringhäälingu sõltumatuse ja usaldusväärsuse tagamist, poliitilise diskussiooni ja avaliku arutelu kvaliteedi tõstmist, kandidaatide võrdsuse tagamist ning valimiskampaaniakulude vähendamist,» selgitas õiguskantsler.

Õiguskantsler leiab, et ERR-is poliitilise ja valimisreklaami mitteedastamise korral on riive põhiõigustele väike ning tegu ei ole põhiõiguste rikkumisega. ERR-is poliitilise ja valimisreklaami mitteedastamine ei keela näiteks valida ega kandideerida, ei välista teemasid avalikust debatist, ei puuduta muude reklaamikanalite kasutamist.

Arvestades infokanalite rohkusega, on igaühel võimalus olla nii informatsiooni saatja kui ka saaja rollis.

Tagasi üles