Politsei poliitreklaamidest: eesmärk on korrarikkumise lõpetamine

Valimisplakatid 26. jaanuari varahommikul Laagna teel.

FOTO: Priit Simson

Politsei- ja piirivalveameti sõnul tänasest poliitilise välireklaami tegijaid trahvida, kuid politsei esimeseks eesmärgiks on siiski korrarikkumise lõpetamine.

Pressiesindaja Martin Luige sõnul tegutseb politsei põhimõttel, et eesmärk on korrarikkumise lõpetamine. Nii võttis politsei ka Laagna teel olevate reklaamide osas ühendust kandidaadiga, kelle välireklaam ei olnud eemaldatud õigeaegselt, ning sai teavet, et reklaam on nüüdseks eemaldatud.

Luige väitel sõltub politsei sekkumise intensiivsus alati asjaoludest, sest on näiteks võimalik, et reklaami tellija on välireklaami paigaldajaga sõlminud lepingu selle välireklaami õigeaegseks eemaldamiseks, kuid reklaamifirma ei ole kohustust täitnud.    

Rikkumise korral võib politsei sekkuda nii kaebuste ja avalduste korral kui ka siis, kui politseiametnik ise näeb rikkumist.

Poliitilise välireklaami rikkumise eest on füüsilise isiku karistus rahatrahv kuni 1 200 eurot ning juriidilise isiku karistus kuni 3200 eurot. Vastutusele võib võtta reklaami tellija ja reklaami avaliku esitaja ja karistuse selles väärteos mõistab kohus.

Lisaks on politseil võimalus rikkumise lõpetamiseks kasutada haldussunnivahendeid ja alustada väärteomenetlust.

Nii annab politsei- ja priivalveseadus annab võimaluse teha ettekirjutus, milles nähakse ette hoiatust rakendada haldussunnivahendeid, kui ettekirjutuses ettenähtud tähtaja jooksul keelatud poliitilist välireklaami ei eemaldata.

Sunnivahendina võib rakendada sunniraha igakordselt kuni 2600 eurot või asendustäitmist, mille kulud tuleb kanda rikkujatel.

Tagasi üles