Aasta Euroopa Parlamendis: Marju Lauristin

Digitaliseerunud Euroopas ja ka maailmas laiemalt on üheks olulisemaks teemaks privaatsus ja andmekaitse. Samuti esitab digitaalne elustiil väljakutseid nii sotsiaalsete teenuste arendamisele kui ka tööhõivele.

Marju Lauristin on kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni; maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni; rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni liige ning tegev Euroopa Liidu - Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees.

Videointervjuude sarja rahastab Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis.

Tagasi üles
Back