Ossinovski: peretoetuste seadus on läbimurdeks Eesti perepoliitikas
Lisatud galerii!

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski hinnangul tähistab esmaspäeva hilisõhtul riigikogus kinnitatud peretoetuste seadus tõelist läbimurret Eesti perepoliitikas.

Riigikogu võttis esmaspäeval vastu riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega tõuseb lapsetoetus tuleval aastal 50 euroni, 2018. aastal 55 euroni ja 2019. aastal 60 euroni.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 101-liikmelise riigikogu saadikutest 62, vastu ei hääletanud keegi ja erapooletuks jäi kuus rahvaesindajat.

«Kui paljude koalitsioonilepingu punktide puhul võib õigustatult rääkida kosmeetilistest muudatustest, siis lastetoetuste tõusu puhul on tegu riigikogu kõige olulisema otsusega, millel on sügav demograafiline ja sotsiaalne mõju,» ütles Ossinovski.

Spetsialistid ja ka sotsiaaldemokraadid on tema sõnul aastaid rõhutanud, et Eesti ühiskonna kestmiseks peab oluliselt suurenema sündimus, kus võtmetähtsusega küsimuseks on just perede majandusliku turvatunde kindlustamine.

«Meie laste ja perede toetamise pakett, kuhu hiljem lisanduvad elatisrahafondi ja huviringitoetuse sisseseadmine, on lahendusena erakordselt ambitsioonikas, kuna lastesse panustatakse täiendavalt ligi 100 miljonit eurot,» rääkis Ossinovski.

«Riik astub pika sammu selleks, et peredesse sünniks rohkem lapsi. Teiseks väheneb nende meetmete tulemusel oluliselt vaesuses ja vaesusriskis kasvavate laste arv. Süvavaesuses elavate laste osakaal väheneb näiteks kaks korda.»

Toetuste tõus aitab ennetada ka laste vaesusesse langemist ning suurendab perede võimalusi panustada oma laste haridusse ja tervisesse. Uuringud näitavad ka seda, et peretoetuste tõstmisel kulutavad vaesemad pered rohkem oma laste heaolule ning jõukamates peredes suureneb järgmise lapse sünni tõenäosus, selgitas Ossinovski.

«Sotsiaaldemokraatidele on lapsetoetuse kolmekordistamine kindlasti töövõit, ent mitte see ei ole oluline. Oluline on selle sammu tähendus laste vaesusega võitlemisel ning iibe tõstmisel,» sõnas Ossinovski. Tema väitel on universaalsed lastetoetused põhjamaise ja targa perepoliitika aluseks.

Tagasi üles