Millised muudatusi kavandab loodav võimuliit tervishoius?

FOTO: SCANPIX

Postimehe andmetel tahavad Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit tervishoiupoliitikas tähelepanu pöörata alkoholi- ja tubakakahjude vähendamisele, ennetustööle, arstiabi kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisele ning e-teenustele. Tekstis võib tulla väiksemaid muudatusi, sest koalitsioonilepe pole saanud veel lõplikku heakskiitu.

Hambaravi

* Jätkame aktiivselt rahva teadlikkuse tõstmist suuhügieenist, muu hulgas võtame kasutusele meetmed, et kõik lapsed jõuaksid hambaarsti kontrolli vähemalt kord aastas, ja loome võimalused inimeste õigeaegseks suunamiseks hambahaigusi ennetavatele visiitidele.

* Võimaldame vanadus- ja töövõimetuspensionäridel kasutada kolme aasta jooksul proteesihüvitist ka hambaraviteenuseks.

Ennetuspoliitika

* Suuname suuremad ressursid haiguste ja sõltuvuste ennetusele.

* Laiendame tõenduspõhiseid sõeluuringuid vähi varaseks avastamiseks ja meeste terviseriskide ennetusele suunatud programme, sealhulgas soole- ja eesnäärmevähi ennetuseks.

* Töötame välja tervikliku liikumisprogrammi Eesti koolidele, korraldame kehalise kasvatuse õppekava ümber kaasaegseks liikumisõpetuseks ja jätkame ujumise algõppe programmi toetamist koolides.

* Toetame invasporti.

* Toetame riigi- ja erainvesteeringute suurendamist üldsusele tasuta kättesaadavatesse tervise- ja spordirajatistesse.

* Võimaldame keelatud narkootilised ja psühhotroopsed ained kanda kiiremini narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja.

* Kaalume tervist kahjustavate energiajookide müügi piiramist laste- ja noorteasutustes ja alla 18-aastastele noortele.

* Jätkame südame- ja veresoonkonna haiguste ennetusprogrammi ja suurendame kogukondade rolli terviseedenduses.

* Suurendame riiklikke meetmeid laste ja noorte vaimsele tervisele, rakendades rohkem juhtumipõhist lähenemist, integreerides lapsevanema, kooliõe, perearsti, kooli psühholoogi ja kooli erivajadustega laste spetsialisti. Selleks loome laste vaimse tervise teenuste süsteemi, muu hulgas arendame välja neli regionaalset keskust ja uue teenuse raske psüühikahäirega lastele.

Alkoholikahjude vähendamine

* Seame sihiks vähendada Eesti alkoholi- ja tubakatarbimist aastaks 2030 võrreldes tänasega poole võrra ja muuta koolid alkoholi-, tubaka- ja illegaalsete uimastite vabaks.

* Tõstame tubaka ja alkoholi kättesaadavuse vähendamiseks järjekindlalt aktsiise.

* Loome ja rakendame ELi struktuurivahendite abil nõustamis- ja raviteenuse alkoholi liigtarvitamise ja –sõltuvuse ennetamiseks ja varaseks avastamiseks.

* Viime ellu alkoholipoliitika rohelises raamatus toodud põhimõtteid, näiteks lubame alkoholireklaamides esitada neutraalset teavet ja keelustame niinimetatud elustiilireklaamid.

Tubakakahjude vähendamine

* Viime ellu tubakapoliitika rohelises raamatus toodud põhimõtteid, näiteks piirame tubakatoodete müüki jaekaubanduses.

Arstiabi kvaliteet ja kättesaadavus

* Toetame haiglate võrgustumist ja rajame eurovahendite toel uued multifunktsionaalsed perearstikeskused.

* Reguleerime selgemini arsti ja patsiendi suhted.

* Analüüsime tervishoiu lisarahastamise võimalusi, sealhulgas personaalsete tervisekontode loomist.

* Suurendame perearstide ja pereõdede rolli, sealhulgas retsepti väljakirjutamisel, ning vastutust riskirühmade ja krooniliste haigete regulaarsel jälgimisel ning nende ravi korraldamisel.

* Suurendame õdede ja proviisorite koolitustellimust.

* Toetame meditsiiniga seotud teadus- ja arendustegevuse suurendamist ja Eesti tervishoiuteenuse eksporti.

* Võtame suuna personaalmeditsiinile, sealhulgas valmistame ette ennetuslikud nutirakendused, luues vähi sõeluuringute registri, e-vaktsineerimispassi ja võimaluse patsiendiportaalis jälgida isiklike tervishoiukulude suurust.

* Täiustame arstiabi kvaliteedi hindamist, et tagada ravivigade põhjalik analüüs.

* Toetame võimekaid ja tugevaid patsientide esindusühinguid riigi partnerorganisatsioonidena.

* Parandame taastus- ja hooldusravi kättesaadavust.

* Analüüsime võimalusi apteegis tervishoiuteenuste osutamiseks ja paremat seotust esmatasandi tervishoiusüsteemiga.

* Teeme Eestis müüdavate ravimite infolehed tarbijatele kättesaadavaks ka Eestis enam levinud võõrkeeltes.

* Tagame patsiendile vabaduse raviteenuse ja arsti valikul terve Eesti piires ning viime ellu pilootprojekti patsiendi vabaks liikumiseks konkreetsete arstlike erialade raames.

E-teenused tervishoius

* Arendame e-tervisesüsteeme patsiendisõbralikumaks, muu hulgas patsiendiportaali e-registratuuri, ning algatame e-kliiniku pilootprojekti ja paneme toimima e-konsultatsiooni, e-saatekirja ning e-kiirabikaardi.

* Toetame telemeditsiini lahendusi. Patsiendiportaali arendamisel edendame mobiilsete lahenduste kasutamist oma terviseseisundi jälgimiseks.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles