Mihkelson: kõik komisjoni liikmed ei saa olla antud ala spetsialistid

Marko Mihkelson

FOTO: Peeter Langovits

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni (IRL) sõnul lõi Marika Kirch oma arvamusartiklis ideaalmaailma, kus oleks eelduseks, et kõigis komisjonides on kõik liikmed antud valdkonna sügavad asjatundjad. 

Mihkelsoni arvates parlamendivalimiste loogika seda lihtsalt ei võimalda. «Pigem on küsimus selles, kui professionaalne on üks või teine poliitik enda töö korraldamisel,» selgitas esimees, kellel on 12 aastat komisjonis töötamise kogemust. 

Tema sõnul on arvamusartiklis toodud näited pigem drastilised. «Minu kogemus ütleb küll, et väliskomisjoni liikmetel on olnud erinev ettevalimistus, kuid suhtunud teemade arutellu siiski professionaalselt.»

Mihkelson ise liigitab end pigem nende hulka, kes sooviksid komisjonide töösse rohkem avatust: «Avatud istung distsiplineerib kohal käima ja võib-olla ka oma seisukohti paremini välja ütlema.» Seda, et poliitikud komisjonis teatrit tegema hakkaksid, Mihkelson ei pelga. Ta selgitas, et tihti pole istungite sisuks mitte see, et poliitikud omavahel midagi arutavad, vaid kinnise informatsiooni arutamine.

«Kui välisminister tuleb Eesti seisukohti tutvustama järgmisel ministrite koosolekul, siis me ei saa seda avalikuks teha, sest selle käigus analüüsitakse ka teiste riikide seisukohti ja see on selgelt kinnine informatsioon. Kuni kohtumiseni on kinnised ka Eesti enda seisukohad,» rääkis Mihkelson ja lisas, et spetsiifilise informatsiooni arutamist tuleb sageli ette näiteks riigikaitse komisjonis ja riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis.

«Avatust ei saa tekitada nii, et üks paragrahv kirjutatakse juurde. See kõik on keeruline, kuid olen täheldanud, et komisjoni esimeeste valmisolek avatust suurendada on selgelt olemas,» ütles Mihkelson.

Väliskomisjoni esimees tõi aga välja, et võimalused komisjoni töö vahendamiseks on hetkel puudulikud. «Avatud istung tähendab võimalust, et inimene võib tulla istungit kuulama või saab seda teha interneti vahendusel, mis oleks tänasel päeval täiesti loomulik. Täna pole peaaegu mitte ükski komisjon täiel määral varustatud komisjoni ruumides selle võimalusega,» tõi Mihkelson välja, et seda võiks muuta. Hetkel on komisjonidel konverentsisaal ja veel paar ruumi, kus istungit läbi viia, kuid raskused tekivad siis, kui viis või kuus komisjoni tahavad oma tegevust avalikult korraldada.

Tagasi üles