Välisesindustes andis hääle ligi 1000 valijat

Valimiskast

FOTO: Marko Saarm / Sakala

Välisesindustes andis tänavustel riigikogu valimistel oma hääle 1094 valijat, neist kõige rohkem Kanadas.

Välisriigis sai hääletada nii kirja teel kui kindlaksmääratud päevadel välisesinduses. Sealjuures oli hääletamise õigus nii alaliselt välisriigis elavatel Eesti kodanikel kui ka seal ajutiselt viibivatel valijatel.

Välisriikides osales seekordsetel valimistel kokku 1094 valijat, neist 125 hääletas kirja teel ning 969 inimest käis valimas mõnes välisesinduses kohapeal. 

Kokku sai hääletada 39 välisesinduses. Kõige enam valijaid oli Kanadas, kus kahes suures linnas - Torontos ja Ottawas - andis oma hääle kokku 202 inimest ehk ligi viiendik kõigist välisriikides hääletanutest. Helsingis andis hääle 177, Brüsselis 134 ja Stockholmis 124 Eesti kodanikku. Ühtki häält ei loetud 39st esindusest viies: Astanas, Ateenas, Bakuus, Kairos ja Lissabonis.

Välisesindustes sai hääletada vahemikus 14.-19. veebruar, kusjuures, ühes välisesinduses toimus hääletamine vähemalt kahel päeval. Valimispäeval, 1. märtsil on kõik valimisjaoskonnad avatud kell 9.00 - 20.00. Valimispäeval saab hääletada üksnes oma kodukoha valimisjaoskonnas ning eelvalimiste ajal antud häält muuta ei saa. 

Tagasi üles