Marek Ranne: üksikkandidaat ei ole katkuhaige

Marek Ranne

FOTO: Erakogu

Üksikkandidaadina riigikokku pürgiv Marek Ranne kirjutab, et üksikkandidaadina on ta parteipoliitilistest suunistest sõltumatu ning saab tugineda otsuste tegemisel tervele mõistusele ja südametunnistusele, et Eesti rahva heaolu eest seista, eelkõige sooviks ta parlamenti saades parandada riigi ja omavalitsuste koostööd.

Mul on piisavalt tahet, julgust ja sirget selga, et seista Eesti rahva heaolu eest. Olen üks teie seast, kes viib meie hääle Toompeale ja seisab meie huvide eest.

Põhjendamatult on inimesed lasknud endale sisendada, et üksikkandidaadina riigikokku pürgimine on lootusetu üritus. Suurparteid on teinud kõik selleks, et elimineerida varakult üksiküritajaid, kes võiksid ohustada nende omavoli. Üksikkandidaatidesse on senini suhtutud peamiselt ükskõikselt ja külmalt. Üksikandidaat ei ole katkuhaige, kellest peaks eemale hoidma, mööda vaatama või keda vältima.

Üksikkandidaadina olen sõltumatu parteipoliitilistest suunistest. Otsuste tegemisel saan tugineda tervele mõistusele ja südametunnistusele ning lähtuda kogukonna vajadustest. Üksikkandidaadina võtan endale vabatahtlikult vastutuse ette võetud ülesannete ees. Parteid kardavad vastutust. Nad näiliselt hajutavad oma vastutuse ja tegelikult ei vastuta mitte millegi eest.

Mind häirib tõsiselt, et põhjendamatult laristatakse riigi raha: valimiskampaaniate riiklik rahastamine, «katuseraha» jagamine, nõukogu liikme tasud jne. Koostöö riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel on nõrk, mistõttu õigusnormide kehtestamisel ei arvestata kogukonna huve.

Riigikogu liikmeks valituna näen enda peaülesandena riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö suurendamist. Ainult nii on võimalik tagada riigi toimimine tervikuna. Riigikogus vastu võetud õigusnormid peavad toetama kogu Eesti arengut ja arvestama kogukonna vajadusi, mitte aga neid pärssima.

Oma tegemistes toetan kultuuri, hariduse, spordi, maaelu, põllumajanduse ja tervishoiu edendamist. Miinimumpalga tõusu. Riigireformi läbiviimist. Sundüürnike probleemi lahendamist, teaduspõhist lähenemist uimastipoliitikale. Riigikogu valimiskorra muutmist (kautsjoni kaotamine, üleriigilised valimisnimekirjad jms) ja muid eestluse säilimise ja riigi toimimise jaoks olulisi teemasid.

Minu põhimõtted – ausus, avatus, koostöö ja tulemustele orienteeritus – tagavad läbipaistva riigikogu töö, tihedama koostöö riigi ja kogukonna vahel. Usun Eesti rahvasse, nende võimesse teha õigeid otsuseid õigel ajal.

Tahan tõestada, et suuri rahasid kulutamata on võimalik saada parlamenti. Enda reklaamimiseks kasutan sõprade ja tuttavate tuge, milleks on sõbralt sõbrale, tuttavalt tuttavale minu tutvustamine.

Seljatame müüdi üksikkandidaadi kohta. Usun oma võimetesse teha suuri asju. Kuid saan teha seda teie toetusel ja kaasabil. Üksmeeles peitub jõud!

Postimees palus kõigil üksikkandidaatidel lühidalt selgitada, milliste seisukohtadega nad valimistele lähevad. Marek Ranne kandideerib üksikkandidaadina Võru-, Valga- ja Põlvamaa valimisringkonnas.

Tagasi üles