Ivar Raig käivitab taas uurimiskeskuse Vaba Euroopa tegevuse

Ivar Raig

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Majandusdoktor Ivar Raig käivitab taas enam kui kümme aastat tagasi tegevust alustanud uurimiskeskuse Vaba Euroopa, mis hakkab analüüsima Eesti Euroopa Liiduga ühinemise tagajärgi ja taotlema ELi uue aluslepingu väljatöötamist.

Uurimiskeskus nõukogusse kuulub lisaks esimehele Ivar Raigile ka riigikogu reformierakondlasest liige Igor Gräzin.

Ivar Raigi teatel on keskus seadnud eesmärgiks aidata kaasa Eesti poliitika kujundamisele Euroopa Liidus ning koostada koostöös teiste Euroopa kodanikuühendustega aastaks 2018 uus Euroopa koostöö alusleping.

Uus alusleping peaks Raigi sõnul looma eeldused senisest oluliselt demokraatlikuma, konkurentsivõimelisema  ja kodanikukesksema ühenduse kujundamiseks.

Uurimiskeskuse eesmärk juhtida tähelepanu ka Euroopa Liidu  negatiivsetele mõjudele Eesti kui väikese rahvusriigi arengule.

«Euroopa Liidu õiguslike ja majanduslike mõjude mitmekülgse sisulise  analüüsi puudumine on viinud selleni, et Eesti sai halva liitumislepingu ja ebaõiglase kohtlemise mitmetes poliitikavaldkondades ning pole kuigi hästi suutnud kaitsta oma rahvuslikke huvisid.  Keskuse hinnangul tuleb Eesti ja Euroopa Liidu suhete probleeme põhjalikumalt avalikkusele tutvustada ja töötada välja abinõud nende ületamiseks,» rääkis Raig.

Uurimiskeskuse Vaba Euroopa (UKVE) peamised partnerid Euroopas on seni olnud Suurbritannias tegutseva  Brugge Grupp liikmed. Grupp sai nime tollase peaminister Margaret Thatcheri poolt 1988. aastal Brugges Euroopa Ühenduste tippkohtumisel peetud kõnest, kus ta kritiseeris ühenduse föderalistlikke suundumusi ja majanduspoliitikat.

Uurimiskeskus loodab saada toetust ka valitsuselt  ja Avatud Eesti Fondilt, kes osaleb Euroopa tuleviku visioone väljatöötavate  fondide koostöös.

Uurimiskeskuse nõukogu esimees Ivar Raig juhtis 1993. aastal moodustatud valitsuse töögruppi Eesti võimalikuks liitumiseks Euroopa Liiduga ning töötas välisministeeriumi Euroopa Liiduga ühinemisläbirääkimiste büroos. Nii Ivar Raig kui ka UKVE nõukogu liige Igor Gräzin olid kümne aasta eest Eesti Euroopa Liiduga liitumise vastased ning tegid kampaaniat liitumise vastu.

Uurimiskeskus Vaba Euroopa alustas tegevust 2001. aastal. Keskuse tegevus soikus 2004. aastal pärast Eesti ühinemist Euroopa Liiduga.

Tagasi üles