Anvar Samost: peame loobuma usust plaanimajandusse

Anvar Samost

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Innovatsiooni ja suuremat energiatõhususega tehnoloogiaid saab arendada vaid siis, kui loobuda usust plaanimajandusse, leiab europarlamendi saadik Anvar Samost (IRL) tänase online-väitluse lõppsõnas.

Pean kahjuks tõdema, et Ivari Padar jäi oma vastustes väga üldsõnaliseks ning püüdis vältida üles seatud põhiküsimust.

Olen kindel, et innovatsiooni ja suurema energiatõhususega tehnoloogiaid saame arendada ainult siis, kui loobume Euroopa Liidus usust plaanimajandusse. Euroopa Liit peab parandama oma konkurentsivõimet ning seadma eesmärgiks elatustaseme kasvu.

Majanduskasvu otseseks vaenlaseks on halduskoormus nii Brüsseli kui liikmesriigi tasandil. Igat sammu, mis viib kasvõi väikesele halduskoormuse kasvule, tuleb ülimalt kriitiliselt kaaluda, küsides, kas loodetav tulu kaalub üles ettevõtlikkuse pärssimise.

Ivari Padar tõi näiteks suurte rahvusvaheliste ettevõtete huvid. See on kõige halvem sihtgrupp, kelle järgi saaks joonduda. Innovatsioon ja tõhusus luuakse mitte valitsuselt toetusi ning regulatsioone välja kaubeldes, vaid ikka tarbijate ees minnes.

Euroopa Liidu ühtne energiapoliitika on ainus võimalus vähendada sõltuvust Venemaa korruptiivsest mõjust Euroopa poliitikale, majandusele ning väärtustele. Ühtlasi parandaks ühtne energiapoliitika Euroopa majanduse konkurentsivõimet.

Eesti vaatevinklist on energiatöhususe prioriteedid järgnevad: 1) jätkata korterelamute renoveerimisprogrammiga; 2) viia lôpule soojamajanduse rekonstrueerimine; 3) motiveerida tööstusettevôtteid läbi viima kompleksseid energiaauditeid ja kootöös pankadega tagada laenukapitali olemasolu; 4) pakkuda riiigpoolseid innovatsiooniprogramme, mis ärgitaks väike- ja keskmistel ettevõtteid looma uusi tooteid ja tootearendusi. 

Sellega on tänane online-väitlus lõppenud, jääb veel oodata veel kohtuniku hinnangut. Debatt valmis Postimehe, Eesti Väitlusseltsi ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse koostöös.

Tagasi üles