Ivari Padar: euroliit võiks Rootsilt õppida

Ivari Padar

FOTO: Toomas Tatar

Seda, kuidas energiasäästu eesmärkide seadmine annab sõltumatuse Venemaa energiast, võiks Euroopa Liit õppida Rootsilt, leiab europarlamendi kandidaat Ivari Padar (SDE) tänase online-väitluse lõppsõnas.

Euroopa Liidu ühised eesmärgid motiveerivad nii liikmesriike, erasektorit kui ka tarbijaid otsima mõistlikumaid lahendusi suurenevale energiavajadusele. Parem energiapoliitika on säästupoliitika, aga selleks peab olema edasiviiv mootor, mis meid kogu täna arutatu elluviimisel aitaks.

Julgen öelda, et ühine energiapoliitika on uue kokkutuleva Euroopa Parlamendi üks võtmeteemadest ning energiasäästu eesmärgid peavad olema selles kesksel kohal. Energiapoliitika on kõige otsemas suhtes pingestunud rahvusvahelise olukorraga ning suhetes Venemaaga. Süvenev sõltuvus Venemaa energiast on tupiktee. 

Näiteks Rootsi saab sisuliselt hakkama ilma Venemaa gaasita, sest on aastate eest seadnud kõrged energiasäästu eesmärgid, arendanud jõuliselt taastuvenergiat ning rajanud ulatuslikud kaugküttevõrgud koos kohalikel kütustel töötavatel elektri ja soojuse koostootmisjaamadega. Kodumaine puhas energiatootmine ning uudsed energiasäästu lahendused on loonud töökohti ning vähendanud sõltuvust. Kogu Euroopa Liidul on võimalik Rootsilt õppida. 

Leian, et siduvad eesmärgi on mõistlikud, vähendavad sõltuvust Venemaa manipulatsioonidest, panustavad majanduskasvu, tagavad parema tervise ja elujärje ning võimaldavad meil jätta oma lastele puhtama keskkonna.

Tänase online-väitluse lõpetab Anvar Samosti lõppsõna. Siis jääb oodata veel vaid kohtuniku hinnangut. Debatt valmib Postimehe, Eesti Väitlusseltsi ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse koostöös.

Tagasi üles