8 küsimust kandidaadile: Eiki Nestor
«Rahandus- ja maksupoliitika suurem ühildumine on loomulik»

Eiki Nestor.

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Postimees küsib Euroopa Parlamenti kandideerijatelt kaheksa küsimust Euroopa Liidu tuleviku ja prioriteetide kohta. Sotsiaaldemokraatide number 8 Eiki Nestor leiab, et rahandus- ja maksupoliitika suurem ühildumine Euroopa liidus on loomulik sellest päevast alates, kui langetati äärmiselt mõistlik otsus ühisraha kasutamise asjus.

1. Millist tulevikuteed Euroopale eelistad? Vaata siia: http://www.postimees.ee/2717816/raagi-kaasa-millist-tulevikuteed-euroopale-eelistad-sina
 Esimene tee: tagasi põhialuste juurde (mineviku eksimuste parandamine)
     Teine tee: mineviku saavutuste kinnistamine (kui see pole katki, ära paranda)
     Kolmas tee: julge sammumine tulevikku (teha rohkem ja teha paremini)
     Neljas tee: hüpe tulevikku (ainus lahendus on majanduslik ja poliitiline liit)
     Viies tee: «rohkem/vähem Euroopat» loogika muutmine (põhimõtteline mõttelaadi vahetus)


Olen juba aastaid tagasi jõudnud kindlale veendumusele, et Euroopas ei ole mitte ühtki riiki ega rahvast, kes suudaks kaasaegses maailmas olla üksinda edukas. Seega on suurem koostöö arengu tagatiseks mitte ainult meile, vaid meist palju suurematele riikidele. Tõhusamaks koostööks vajame uusi selgeid otsustusmehhanisme. Vaid koos oleme tugevad.

2. Kas Euroopa Liit peaks tegelema kaitsevaldkonnaga (või peaks jätma selle ainullt NATOle), mille eesmärgiks oleks ELi liikmesriikide kaitsmine välisohu eest ning rahu tagamine maailmas? Põhjendage miks.

Riigikaitse põhineb eelkõige meie kuulumisel NATO-sse. Kuna kõik Euroopa Liidu liikmesriigid sinna ei kuulu, siis on koostöö kaitsevaldkonnas Euroopa Liidu liikmesriikide vahel vajalik, sest ühised huvid on selgelt olemas. Seejuures on NATO ja Euroopa Liit siiski erinevad ühendused.

3. Kas Euroopa Liit peaks muutuma ühisruumiks - looma ühised maksud, ühtlustama maksusid?

Rahandus- ja maksupoliitika suurem ühildumine on loomulik sellest päevast alates, kui langetati äärmiselt mõistlik otsus ühisraha kasutamise asjus. Kas keegi tõesti soovib, et tema taskus oleva euro väärtus langeks? Ei usu!! Siit ka vajadus senisest selgemate koostööreeglite järgi nii rahanduses kui maksupoliitikas.

4. Kas Euroopa Liit peaks muutma oma eelarve struktuuri - näiteks mingeid kulusid vähendama ja teisi suurendama? Kas praegused kulutused on piisavad?

Suurendada tuleks kulutusi, mis on suunatud :

-        Arengule ja selle kaudu uute võimaluste ja töökohtade loomisele

-        Riikide vahelisele tõhusamale  koostööle

-        Kogu Euroopa Liitu vaevavate probleemide lahendamisele /näitena noorte tööpuudus/

Vähendada tuleks kulutusi bürokraatiale.

5. Millistes valdkondades näete Euroopa rolli suurendamise vajadust ning millistes võiks see väiksem olla?

Senisest paremat ja tõhusamat koostööd vajame kõigis valdkondades ning siinkohal on oluline muuta tõhusamaks kogu otsustusprotsessi. Tänane on liiga kohmakas ja seetõttu väheefektiivne.

6. Kuidas peaks Euroopa Liit Venemaa käituma Krimmis kriisi kontekstis?

Euroopa Liit peaks käituma ühtselt ja senisest otsustavamalt, eriti arvestades seda, et sündmused Ukrainas süttisid sisepoliitilise  vaidluse tõttu selle üle, kas kuuluda läände või itta. Idapartnerluses tuleb Eestil jätkuvalt olla aktiivne julgustamaks Ukrainat, Moldovat ja Gruusiat . Sporditermineid kasutades -  saame selgitada, et latt ei ole mitte liiga kõrgel, vaid hoopis rohkem trenni oleks tarvis teha. Siis tuleb ka parem tulemus. Neil ei ole võimalik vanalt Euroopalt  üle võtta kogemust selle kohta, kuidas käskudele ja vabaduse piiramisele põhinevalt diktatuurilt üle minna demokraatlikele väärtustele.

7. Kas hõõglampide keelustamine ja tolmuimejate võimsuspiirangud on teemad, millega Euroopa Liit peaks tegelema? Põhjendage oma seisukohta.

Euroopa on üks väheseid (kui mitte ainuke) koht maailmas, kus  säästlikumas kasutamises nähakse lahendust  energiaprobleemile. Selline lähenemine on igal juhul õige. Kas seda peaks just nüüd sellisel moel tegema, on iseküsimus. Ideaalis võiks ju tootjad ise energiasäästlikumaid lahendusi pakkuda. Ehk on ka vähem bürokraatlikke teid, kuidas tootjaid selleks rohkem sundida.

8. Millises valdkonnas näeksid end tegutsemas Brüsselis - mis komisjonis, mis valdkondades?

Mind huvitaks eelkõige võimalus anda panus tööhõive ja sotsiaalpoliitikasse või  rahanduspoliitikasse. Loominguliselt oleks kõige huvitavam lüüa kaasa uute põhiseaduslike regulatsioonide loomisel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles