VIK: hangunud valitsemis- ja haldamispraktikaga tuleb midagi ette võtta

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Mittetulundusühing Vaba Isamaaline Kodanik teatas täna, etEesti paremaks edenemiseks tuleb midagi ette võtta hangunud valitsemis- ja haldamispraktikaga, poliitilise juhtimise ja demokraatiaga.

«Näeme usalduse kadu ühelt poolt võimuinstitutsioonide ja poliitikute ning teiselt poolt kodanikkonna vahel. Lõhe riigi- ja erasektori vahel on kujunenud ohtlikult suureks, valitsuse poolt deklareeritud kaasamispõhimõtted jäävad vaid sõnadeks. Avalik võim läheb ühiskonna ülereguleerimise teed. Selle kurbi tulemusi näeme juba täna – ettevõtlusaktiivsus on väike, inimesed ja investeeringud lahkuvad Eestist,» seisis VIK koosolekul tehtud poliitilises avalduses.

VIK sõnul peab Toompea peab andma rohkem võimu omavalitsustele ning ametkonnad tuleb depolitiseerida. «Poliitiline ja administratiivne juhtimine peavad olema lahus. Haldusreformist tuleb rääkida eeskätt võimu detsentraliseerimise ja parema elukorralduse, mitte piiride ümberjoonistamise ja tõmbekeskuste võtmes. Esimese sammuna tuleb tugevdada omavalitsuste koostööd ja ühiste poliitiliste eesmärkide püstitamise võimet.»

«Riigikogu valimistel osalevad poliitilised organisatsioonid peavad rohkem arvestama kohalikke huve ja programme. See on vajalik eelkõige toimiva regionaalpoliitika elluviimiseks, kuid see loob eeldused ka demokraatia tugevdamiseks teistes eluvaldkondades,» teatas VIK.

Nad lisasid, et võim on koondunud kartellierakondade eliidi kätte, kes teostab seda kitsastes erakondlikes huvides. «Seepärast aitab poliitilise maastiku avardamine kaasa võimu mõistlikule hajutamisele. Vaba Isamaaline Kodanik otsib paremaid lahendusi meie poliitilise elu elavdamiseks ja lähendamiseks kodanikele. Rohujuuretasandi roll  poliitikate kujundamises ja riigielu juhtimises peab tugevnema.»

«Rahva usaldust ei tohi kuritarvitada lubadusterohke populismiga, nagu varem on juhtunud.  Poliitiline elu vajab muutmist, usaldus taastamist ning rohujuuretasandi, sh kodanikuühiskonna kaasamist. Oleme valmis pingeliseks tööks ja avatud aruteludeks kõigi isikute, ühenduste ja valimisliitudega, kes tunnevad sama.»

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik üldkoosolek valis täna ka uue MTÜ juhatuse. Juhatus valis ühingule esimehe, kelleks sai Riigikogu liige Andres Herkel. MTÜ juhatusse valiti Andres Herkel, Inna Rose, Lii Ramjalg, Märt Meesak, Kristo Krumm, Enn Meri, Jaanus Ojangu, Imre Mürk, Indrek Palu, Tõnu Teeveer.

Tagasi üles