Riigikohus jättis feministkunstniku valimisnimekirja lisamata

Fideelia-Signe Roots

FOTO: Erakogu

Riigikohus jättis rahuldamata kunstniku ja feministi Fideelia-Signe Rootsi kaebuse, milles ta taotles enda lisamist Tartus valimistel osaleva valimisliidu Vabakund nimekirja.

Tartu linna valimiskomisjon jättis 13. septembril Rootsi valimisliidu nimekirjas registreerimata, kuna naisel oli täitmata püsiva elukoha nõue.

Tartu valimiskomisjon tuvastas, et naine oli 22. augustil registreerinud end Tallinna elanikuks ja 10. septembril tagasi Tartu linna elanikuks.

Naine kaebas Tartu valimiskomisjoni otsuse edasi vabariigi valimiskomisjonile, kes jättis kaebuse rahuldamata. Roots kaebas otsuse edasi riigikohtusse.

Kohaliku omavalitsuse valimise seaduses seisab: «Kandideerimisõigus on igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas.».

«Kaebaja märgib õigesti, et üldiselt märgitakse sõnaga «hiljemalt» olukorda, kus mingi tegu tuleb teha või tingimus peab olema täidetud sätestatud tähtpäeval või sellest varem. Kolleegium ei nõustu aga kaebajaga selles, nagu ei oleks praeguses kontekstis nõudel kestvat iseloomu. Kohaliku omavalitsuse valimise seadus näeb ette püsiva elukoha nõude. Ka elukoha andmete rahvastikuregistris muutmine ei ole üksnes mingil hetkel toimuvaks iseseisvaks sündmuseks, vaid selle tagajärjel tekib registrisse elukohaandmete kanne, mis on kehtiv kuni muudatuse tegemiseni. Sellest lähtuvalt tuleb lauseosa «hiljemalt valimisaasta 1. augustil» mõista selliselt, et elukoha registreering sellesse valda või linna peab olema tehtud hiljemalt 1. augustil ja ka edaspidi peab see registreering olema kehtiv,» märkis riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium täna langetatud otsuses.

Riigikohus leidis, et isikul, kes esitab riiklikule registrile oma elukohaks aadressi, mis asub mujal kui selles kohaliku omavalitsuse üksuses, ei saa olla mõistlikku ootust, et riik või kohalik omavalitsus näeksid teda kohaliku elanikuna, kellel on kohalike asjade otsustamise õigus.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 20. oktoobril.

Tagasi üles