Kesknoorte juht nimetab endiste parteikaaslaste avaldust laimuks

Henri Kaselo

FOTO: Margus Ansu

Keskerakonna noortekogu esimees Tõnis Mölder nimetas esmaspäeval laimuks endiste parteikaaslaste avalikku kirja, mis kritiseeris võimu koondumist partei juhi Edgar Savisaare kätte ja erakonnas valitsevat ebademokraatlikku režiimi.

Mölder nimetas kunagi Keskerakonna noortekogu juhtinud ja praeguseks erakonnast lahkunud Tarmo Lausingu ning Henri Kaselo avalikku kirja partei noortekogu ning erakonna laimamiseks.

«Mul on kahju, et kunagised noortekogu eestvedajad on läinud täna seda teed, et on oma tööga üles ehitatud organisatsiooni hakanud meedias laimama. Kõik nende poolt esitatud väited on väärad ning võin väita, et nii erakond kui ka noortekogu on täna ühtsemad kui kunagi varem,» märkis kesknoorte esimees Tõnis Mölder pressiteates. Ta lisas, et Lausing on end tegevpoliitikast taandanud ja Kaselo kandideerib sotsiaaldemokraatide nimekirjas Tallinna linnavolikogusse.

«Keskerakonna noortekogu on eraldiseisev organisatsioon, kes lähtub oma igapäeva tegemistes kongressil valitud juhatuse otsustest. Kui keegi arvab, et erakonna esimees tegeleb igapäevaselt kesknoorte juhtimisega, siis on tegemist väärate arusaamadega,» märkis Tõnis Mölder.

 Keskerakonna noortekogu juhtinud ja praeguseks erakonnast Lausing ning Kaselo taunisid esmaspäeval Keskerakonna liiikmetele adresseeritud avalikus kirjas Keskerakonnas toimuvat võimu koondamist erakonna esimehe Edgar Savisaare kätte. Lausingut ja Kaselot ajendas avalikku kirja kirjutama episood möödunud nädalast, kui ühel noorpoliitikul keelati kandideerimine Lasnamäe piirkonnas, kus ta on kogu elu elanud ning juba mitmeid kuid valimisteks ettevalmistusi teinud.

«Veelgi enam, tema eemaldamine nimekirjast toimus ette hoiatamata viimasel minutil ning talle ei toodud ühtegi põhjust, miks selline otsus tehti. Arvatavasti sai talle saatuslikuks liigne iseseisvus, varasem oma mõtete avaldamine ning vastuollu sattumine erakonna esimehe otsese käsuliiniga,» tõdesid Keskerakonna noortekogu endised juhid avalikus kirjas.

Lausing ja Kaselo leiavad, et selline tegu on muu hulgas vastuolus erakonna siseprotseduuriga. «Selle kandidaadi olid heaks kiitnud nii Lasnamäe piirkonna juhatus kui ka Tallinna nõukogu. Viimasel hetkel kustutati ta nimekirjast erakonna esimehe otsesel korraldusel,» kirjutasid Lausing ja Kaselo.

Noortekogu endiste juhtide hinnangul on Keskerakonna sisedemokraatia viimastel aastatel käinud allakäigurada. «Otsustamine koondub üha enam esimehe kätte, avatud arutelud on kadunud, vasturääkimist ei sallita, siseopositsioon surutakse maha ning erakonna esimehest teistsugusel arvamusel olevatel inimestel lõpetatakse poliitiline karjäär kiiresti,» tõdesid Lausing ja Kaselo.

«Me oleme erakonnast formaalselt välja astunud, kuna me ei soovinud enam toetada seda, kuidas erakonda juhitakse. Liikmed ei ole otsustusprotsessi kaasatud, igasugust initsiatiivi pärsitakse, isemõtlevaid inimesi karistatakse,» kirjutasid kesknoorte eksjuhid. «Keskerakonnas puudub meeskonnavaim, otsuseid tehakse Tallinnas võimul püsimise, mitte Eesti elu edendamise nimel,» lisasid nad.

Erakonna esimees on Lausingu ja Kaselo arvates moraalselt väsinud ja ei jõua enam tegeleda Keskerakonna edendamisega. «Tal jagub jõudu vaid pealinna barrikadeerimiseks, lindilõikamiseks ning noortekogu üle otsustamiseks,» tõdesid nad.

Kaselo ja Lausing ei kutsu kirjaga enda kinnitusel kedagi üles Keskerakonnast välja astuma. «Me kutsume kõiki Keskerakonna liikmeid ajama selja sirgu ning lõua ette ning mitte alluma sellele režiimile, mis on tekkinud Keskerakonnas,» kirjutasid nad. Kaselo ja Lausingi kinnitusel on igaühel õigus avaldada arvamust ning just arvamuste paljusus ja diskussioon on see, mis tagab erakonna jätkumise tulevikus, ka pärast Edgar Savisaart.

Tarmo Lausing juhtis Keskerakonna noortekogu aastatel 2003-2005 ja oli erakonna liige aastatel 2001-2013. Henri Kaselo oli Keskerakonna noortekogu esimees aastail 2005-2007 ja erakonna liige aastatel 2002-2012.

Tagasi üles