Õiguskantsler ei leidnud rahvusringhäälingu tegevuses rikkumist

Kaader Indrek Tarandi valimisreklaamist "Vali inimene, mitte part!".

FOTO: tarand.ee

Õiguskantsler Indrek Teder ei tuvastanud Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) tegevuses võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumist kandidaatide Euroopa Parlamendi valimissaadetesse grupeerimisel.

Õiguskantsler leiab, et kandidaatide erinevaks kohtlemiseks olid rahvusringhäälingul mõistlikud ja asjakohased põhjused, vahendas õiguskantsleri pressiesindaja.

Samuti tagas ERR kõigile kandidaatidele võimaluse ennast ja oma seisukohti avalik-õiguslikus meedias tutvustada ning võrdsuse eetriaja võimaldamisel niivõrd, kui see valimissaadete vormi arvestades võimalik oli.

Õiguskantsler Indrek Teder jõudis seisukohale, et ERRi diferentseerimiskriteeriumid on mõistlikud ja asjakohased.

Kuigi üksikkandidaadid ei saanud debateerida samas saates suuremate erakondade esindajatega, leiab õiguskantsler, et arvestades Euroopa Parlamendi tööpõhimõtteid ja valimissaate tasakaalustatuse tagamise olulisust, on üksikkandidaadi erinev kohtlemine võrreldes erakondade esindajatega antud juhul mõõdukas. 

Ka eetriaja jaotuse osas, kus üksikkandidaadid olid kutsutud ühte, täisnimekirjadega kandideerinud erakondade esindajad aga kolme telesaatesse, leiab õiguskantsler, et valimiste kontekstis ei saa võrdsustada erakonda, mis esindab kõiki erakonna nimekirjas olevaid kandidaate ja üksikkandidaati, kes esindab ainult iseennast. 

Õiguskantsler menetles küsimust Indrek Tarandi avalduse alusel, kes palus kontrollida, kas ERRi tegevus Euroopa Parlamendi valimistele registreeritud kandidaatide ETV ekraanile jõudnud «Valimisstuudio» valimisdebattidele kutsumisel oli vastavuses seaduste ja põhiseadusega.

Tarandi hinnangul kohtles ERR valimisdebattidele kutsudes põhjendamatult ebavõrdselt täisnimekirjadega valimistel osalenud erakondade kandidaate võrreldes üksikkandidaatide ja mittetäielike nimekirjadega erakondade kandidaatidega.

Samuti palus Tarand kontrollida, kas ERRi nõukogu otsusega kinnitatud Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimiskampaania kajastamise kord vastab võrdse kohtlemise põhimõttele.

Tagasi üles