Ekspert Pihli töötusväitlusest - 6 punkti

Jüri Pihl.

FOTO: Mihkel Maripuu

Väitluskohtunik Liina Naaber-Kivisoo hindas sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapeakandidaadi Jüri Pihliga Postimees.ee's peetud online-debati keskmiseks.

VÄITLUS SOTSIAALTÖÖKOHTADEST
Kes: Jüri Pihl (SD) vs Eesti Väitlusselts
Teema: sotsiaalsed töökohad on vajalikud
Väitluse koondhinne: 6 punkti (maksimaalne 10)
Pihli suurim trump: selge ja keskne idee
Pihli suurim altminek: vastaste argumentide ignoreerimine

Analüüs: Jüri Pihli ja väitlejate debati keskseks teemaks sai inimväärikus ja selle eest kohaliku omavalitsuse makstav raha. Jüri Pihli seisukoht oli, et sotsiaalne töökoht aitab tagada inimestele vajaliku väärikuse ja selle eest peab KOV olema valmis tasuma, kuna hetke majandusolukorras on see tõhus tööturumeede.

Väitlejad rõhutasid sotsiaalse töötaja konkurentsivõime alanemist ja leidsid, et hädaabitööd ei leevenda töötuse probleemi. Väitluses tekkis juba esimeste kõnede järel konkreetne vaidlusküsimus, mida pooled ristküsitluses laiendasid.

Jüri Pihli ja väitlejate vahelist ristküsitlust oli põnev lugeda, kuid osaliselt vältisid pooled küsimustele otseste vastuste andmist, mida võis pidada kas teadmatuseks või soovimatuseks oma positsiooni nõrgendada.

Kokkuvõtvate kõnede kohta tuleb märkida, et Jüri Pihl ei kasutanud ära võimalust väitlejate argumente ümber lükata ja keskendus pigem enda jaoks olulise väite tõestamisele.

Väitlejate viimane kõne võttis samas kokku kogu debati, analüüsides kõiki väitluses esitatud argumente, andes ülevaate teemast tervikuna. Rõõm oli lugeda ka seda, et väitlejad kasutasid ristküsitluses kogutud infot.

Tagasi üles