Ekspert Pentuse maamaksuväitlusest - 8 punkti

Keit Pentus

FOTO: Toomas Huik

Väitluskohtunik Liina Naaber-Kivisoo hindas Reformierakonna Tallinna meerikandidaadi Keit Pentusega Postimees.ee's peetud

online

-debati parimaks, andes sellele teistest väitlustest kõrgema hinde.

VÄITLUS MAAMAKSUST
Kes: Keit Pentus (RE) vs Eesti Väitlusselts
Teema: Maamaks tuleks elamumaalt kaotada
Väitluse koondhinne: 8 punkti (maksimaalne 10)
Pentuse suurim trump: selge ja tugev argumentatsioon
Pentuse suurim altminek: mõnes näites liigne vastasparteide süüdistamine, mitte konkreetsete näidete kasutamine

Analüüs: Keit Pentuse ja väitlejate debati keskseks ideeks sai raha - kas maamaks päästab Tallinna eelarve või on maamaksu tasumine kompensatsioon selle eest, et meil on tänavavalgustus ja infrastruktuur.

Need argumendid leidsid käsitlust nii esimestes kõnedes, ristküsitluses kui ka lõpukõnedes. Lisaks sellele olid kõik kõned hästi struktureeritud ning argumenteeritud.

Kogu väitlusele hinnangut andes peab rõhutama, et Keit Pentus tõi oma esimeses kõnes välja kolm argumenti, millele väitlejatel oli keeruline vastu vaielda, kuna Pentus keskendus elamumaale, samas kui väitlejad soovisid teemat laiemalt käsitleda.

Väitlejate vastuargumendid ei olnud kõik asjakohased, kuna need ei olnud teemaga osaliselt kooskõlas. Väitlejad leidsid, et maamaks sunnib omanikke maaga paremini käituma ja on seetõttu põhjendatud, aga tõid argumendi põhjenduseks ikkagi kõikide maaomanike käitumise, mitte kitsalt elamumaa omanike käitumise, millele teema keskendunud oli.

Selle asemel, et ignoreerida asjaolu, et teema oli kitsendatud kodudele, oleksid väitlejad pidanud leidma vastuargumente ja tõestust, kuidas elamumaa omanikud oma koduümbruse hooletusse jätavad.

Nauditav oli jälgida, kuidas esimeses kõnes välja toodud argumendid nn lõpuni vastu pidasid ja lõpukõnedes käsitlust leidsid. Samas hakkasid kokkuvõtvates kõnedes mõlemad pooled kasutama kujundlikke väljendeid ja kaugenema teema sisust. Olulisemaks sai pigem loosung, mitte argumendi sisu.

Kokkuvõttes oli väitlus väga hea, sest kohtuniku jaoks sai selgeks, et koduomanikule võib maamaksuvabastus olla suur kokkuhoid, samas kui selle maamaksu linnaeelarvesse laekumine ei too kaasa eelarve olulist suurenemist ega muu infrastruktuuri paranemist.

Tagasi üles