Väitlejad: Strandberg rääkis täna teemast mööda

Väitleja Holger Nõmm.

FOTO: Sille Annuk

Roheliste liidri Marek Strandbergiga linnaosade iseseisvamaks muutmise teemal online-debati maha pidanud Eesti Väitlusseltsi võistkond leidis, et meerikandidaat rääkis pidevalt teemast mööda.

Täname Marek Strandbergi tulise väitluse eest!

Tänase väitluse tegi keeruliseks see, et meie oponent ei rääkinud paraku ette antud teemast. Marek Strandbergi roll selle teema all oleks olnud välja tuua, milles seisneb hetkel probleem linnaosavalitsuste korralduses. Seda oponent ei teinud.

Väitlust oma poole pealt kokku võttes tooksime välja järgmised punktid:

1. Kuigi oma valimisprogrammis tegeleb erakond julge lubamisega, on lähemal vaatlusel nende lubaduste reaalsem elluviimine keeruline, sest seda piirab kohalike omavalitsuste korraldust reguleeriv seadus. Seadust aga linnavolikogu muuta ei saa.

2. Siit järeldub, et Roheliste eesmärgist jääb järele ainult osalusdemokraatia suurendamine läbi rahvaküsitluste ja rahvahääletuste sagedasema korraldamise. Viimased kaks võimalust on olemas ka nüüd ja leidnud praeguse linnavõimu poolt sagedast kasutust - oma olemuse poolest ei muudaks rohelised seega Tallinna juhtides kuigi palju.

Väitlejate meelest ei sobi antud vahend üleüldse etteantud teema alla (linnaosade õiguste suurendamine), kuivõrd see ei suurenda linnaosa õigusi juhtimise osas, küll aga suurendab linnaosade kohustusi.

3. Kolmandaks mainivad Rohelised, et tahavad suurendada halduskogu otsustusrolli - ka siin ei muutuks praegusega võrreldes kuigi palju, sest seaduse kohaselt nimetab linnaosavanema ametisse endiselt linnavalitsus ning parimal juhul saab kohustuslikuks teha vaid eelneva kooskõlastuse halduskoguga. Seejuures on halduskogu endiselt keskse poliitilise linnavõimu määratud.

4. Kui aga Rohelised kavatsed lähtuda oma programmist ja/või teha sisulisemaid muudatusi Tallinna administratiivses korralduses, tooksime omalt poolt välja ohud, mis sellega kaasnevad ning mille realiseerumise kohta on rahvusvahelisi näiteid.

Need oleksid linnaosade ebaefektiivsuse suurenemine ja koostöö vähenemine. Neile väidetele härra Strandberg kahjuks ei vastanud.

Seega jäävad väitlejad seisukohale, et Marek Strandberg rääkis küll kõrvapaitavat juttu, kuid jättis mainimata, kus ja milles seisneb probleem linnaosade õiguste valdkonnas, kuidas ta linnaosade õigusi suurendada kavatseb ning milline peaks olema lõppeesmärk.

Seega ei kuulnud me ühtegi põhjust, mis oleks võinud kallutada Roheliste poolt Tallinna volikogu valimistel hääletama.

Tagasi üles