Rohelised kaebasid ERRi peale ka õiguskantslerile

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Erakond Eestimaa Rohelised saatis märgukirja õiguskantsler Indrek Tederile seoses Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu kinnitatud korraga kohalike valimiste kajastamiseks, möödunud nädalal esitati kaebus ka halduskohtusse.

Rohelistele ei meeldi korras säte, mis lubab valimissaadetesse maksimaalselt 10 kandidaati, kellest pooled on nõuete tõttu automaatselt viis parlamendierakonda.

ERR nõukogu otsuses on kirjas: «Saates osalevad 5 kandidaati tervikprogrammi omavatest erakondadest ja valimisliitudest, kelle kandidaatide nimekirjad vastavas regioonis on kõige pikemad. Ülejäänud 5 kohta saates loositakse kõigi teiste poliitiliste jõudude (erakonnad ja valimisliidud 4 kohta ja üksikkandidaadid 1 koht) vahel ERR-i poolt.»

Rohelised tuletavad meelde, et parlamendis on teatavasti esindatud kuus erakonda. «Ülejäänud erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid jäävad aga enamikus põhjendamatult ilma võimalusest piisavalt tutvustada oma seisukohti avalikus debatis teiste kandidaatidega,» märgib erakond pressiteates.

Viie erakonna eelistamine valimiste kajastamisel põhineb kahel kriteeriumil: tervikliku programmi olemasolu ja kandidaatide nimekirja pikkus. «Täiendavalt on tähelepanuväärne, et tegemist peab olema erakonnaga. Nii näiteks ei ole võimalik valimisliidul, millel on terviklik programm ja pikk kandidaatide nimekiri kvalifitseeruda automaatselt valituks ERR saatesse,» märgib partei.

Rohelised juhivad tähelepanu asjaolule, et tervikliku programmi olemasolu kriteeriumit ei ole ERR nõukogu otsuses täpsustatud. Samuti jääb arusaamatuks, kuidas saab kandidaatide arv nimekirjas saab luua eelisseisundit teiste erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide ees.

ERR nõukogu liikmed kandideerivad

«Selliselt sõnastatud kriteeriumid on vastuolus ERR otsuse punktidega, millega seatakse eesmärgiks valijate igakülgne informeerimine ning poliitilise tasakaalustatuse ja erapooletuse põhimõtted, kuna kriteeriumide rakendamisel ei ole võimalik järgida nimetatud põhimõtteid,» leiab erakond.

Ühtlasi juhivad rohelised õiguskantsleri tähelepanu asjaolule, et ERR nõukogu liikmetest neli kandideerivad ise kohalikel valimistel. «Seetõttu on meie hinnangul küsitav, kas isik, kes ise kandideerib valimistel, võib langetada rahvuslikus ringhäälingus otsuse, mis selgelt diskrimineerib teisi valimisvõitluses osalejaid,» seisab märgukirjas.

Halduskohus menetleb

1. oktoobril esitasid rohelised Tallinna halduskohtule kaebuse sõnavabaduse kaitseks, taotledes ERR nõukogu kinnitatud kohalike omavalitsuste valimiste meediakajastuse korra osalist tühistamist ja esialgsete õiguskaitsemeetmete kohaldamist.

Halduskohtust öeldi Postimees.ee'le, et roheliste kaebus on kohtunik Indrek Paukštyse menetluses, istungiaega ei ole veel määratud.

Tagasi üles