Kodanikuühendused tahavad valimiste järel näha koostööd

Valimised.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Eesti kodanikeühendused sõnastasid kohalike valimiste eel ettepanekud tulevastele valla- ja linnavalitsustele ning volikogudele, mis aitaksid


kaasa paremale koostööle kohaliku elu edendamisel.

Ettepanekud on jagatud neljaks: kuidas peaks toimuma ühenduste ja kogukondade kaasamine kohalike otsuste tegemisse, avalike teenuste
lepinguline üleandmine, rahastamine ning muud toetustegevused, vahendas Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) pressiesindaja.

Samuti on manifesti osaks hea valimistava ehk ootused valimiskampaaniate sisukusele ja eetilisusele.

Näiteks tehakse ettepanekud leppida kokku kaasamise, avalike teenuste üleandmise ja rahastamise põhimõtetes, et need ei sõltuks isiklikest või poliitilistest suhetest. Omavalitsusi kutsutakse üles avaldama oma kodulehel linnas või vallas tegutsevate kodanikeühenduste nimekiri, samuti kohalikust eelarvest ühendustele tehtud rahaeraldised koos hilisema aruandlusega.

Manifesti üle-eestiline osa sündis kodanikeühenduste liidu EMSLi eestvedamisel, mitmes linnas või vallas on kohalikud ühendused ettepanekuid täpsustanud või täiendanud, et need vastaksid just kohapealsetele vajadustele.

«Eestis on registreeritud ligi 30 000 mittetulundusühendust, neist suurem osa kodanike endi algatatud ja juhitud organisatsioonid, kelle tegevuse eesmärgiks ei ole rahaline, vaid ühiskondlik kasu. Enamik neist tegutseb kohalikul tasandil ja nende peamiseks partneriks on linna- või vallavalitsus. Kuigi koostöö ühenduste ja omavalitsuste vahel üldiselt paraneb, erineb olukord omavalitsuste kaupa oluliselt ning arenguruumi on igal pool, sellest ka meie ettepanekud,» ütles EMSLi juhataja Urmo Kübar.

Tagasi üles