Unikaalne online-väitlus asub purustama demagoogiat

Eesti Väitlusseltsi logo.

FOTO: Eesti Väitlusselts

Järgneva kolme nädala jooksul asub viis Tallinna tipp-poliitikut Postimees.ee veergudel ristküsitlustulle professionaalsete väitlejatega, et testida oma valimislubaduste vettpidavust.


Eesti Väitlusseltsi väljakutse lahata Tallinna põletavamaid teemasid võtsid vastu linnapeakandidaadid Keit Pentus (Reformierakond), Marek Strandberg (Rohelised), Mart Laar (IRL) ja Jüri Pihl (sotsid) ning praeguse linnavõimu esindaja Toomas Vitsut (Keskerakond).

Andero Uusberg väitlusseltsist ütles, et Eestis kipub valimiseelsetes debattides olema rõhk ühelauselistel reklaamidel ja langema vastastikuse poriloopimise tasemele. «Tahame pakkuda keskkonda, kus valimisteemasid arutatakse argumenteeritult ja sisuliselt,» põhjendas ta vajadust uudse lähenemise järele.

Kaks päeva enne oma debati algust valib linnapeakandidaat etteantud teemade seast ühe, mille kaitsmine tema valimisprogrammiga kokku läheb, ning esitab selle kaitseks argumendid.

Iga kandidaadi vastu astub Eesti parematest tudengiväitlejatest moodustatud võistkond, kelle ülesanne on püüda kandidaatide argumente sisuliselt ümber lükata.

Mõlema poole argumentide esitamisele järgneb online-intervjuu laadne ristküsitlus, kus osapooled saavad teineteiselt küsimusi küsida, samuti on oma koht lugejate saadetud küsimustel.

Väitluses esitatud seisukohti kommenteerivad seejärel Postimees.ee's ka vastava valdkonna sõltumatud eksperdid.

Esimesena läheb sel neljapäeval väitlustulle Reformierakonna linnapeakandidaat Keit Pentus. Talle järgnevad Roheliste esindaja Marek Strandberg, Toomas Vitsut Keskerakonnast, Mart Laar IRList ja kõrgetasemeliste väitlejate paraadi lõpetab paar päeva enne valimisi Jüri Pihl Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Postimees.ee'ga kahasse korraldatav veebiväitluste sari on osa väitlusseltsi valimiseelsest projektist «Märka argumenti!».

Selle sekka mahuvad lisaks kriitilise mõtlemise koolitused, mida korraldatakse koostöös Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liiduga. Samuti koguvad väitlejad valimiste eel häid ja halbu näiteid poliitikute argumenteerimisoskusest, mida saab näha selleks loodud ajaveebis Demakook.

«Märka Argumenti!» programmi ja Eesti Väitlusseltsi kaugem siht on muuta valimiseelne ja valimistevaheline avalik arutelu sisukamaks.

«Viimasel ajal on palju räägitud valimiskampaaniate kasvavast loosunglikkusest. Selles pole aga süüdi vaid manipulatiivsed poliitikud - ka siin on pakkumine osaliselt nõudluse nägu,» rääkis Uusberg.

«Seega tuleb diskussioonide sisukuse suurendamiseks kasvatada valijates nõudlust sisu järele.»

Eesti Väitlusselts on 1994. aastal Avatud Eesti Fondi programmina alustanud liikumine, mis on tänaseks kasvanud rohkem kui 700 inimest üle Eesti siduvaks organisatsiooniks.

Tagasi üles