Riibe: noortenõukogu tuli varivalimistele appi

Pildil on eelmiste kohalike valimiste ajal kasutatud valimissedelid.

FOTO: Peeter Langovits

Tallinna noortenõukogu aseesimees Jaanus Riibe lükkab ümber meedias leviva kuulduse, nagu oleks Tallinna noortenõukogu takistanud varivalimiste läbiviimist Tallinnas.


«astupidiselt Veiko Lukmanni väidetele tuli Tallinna noortenõukogu Eesti Noorteühenduste Liidu varivalimiste projektile vastu ja toetas seda ideed. Kahjuks keerutab Lukmann asjatult tormi üles ning tundub, et ta kasutab noorte head algatust poliitilise võitluse huvides,» sõnas Riibe Raepressi vahendusel.

Tallinna noortenõukogu otsustas 27. augusti koosolekul ühehäälselt toetada varivalimiste ideed ning luua projekti läbiviimiseks kompetentne komisjon, kuhu oleks teiste seas kaasatud varivalimiste projektijuht Robert Lang, Tallinna õpilaste, Tallinna koolijuhtide ning valimiskomisjoni esindajad.

Nõukogu leidis, et projekt on veel toores ja seepärast ei toetanud selle läbiviimist juba oktoobri alguses.

«Noortenõukogu koosolekul ilmnesid varivalimiste projektis mitmed korralduslikud tegematajätmised,» rääkis Riibe.

«Näiteks oli Tallinna koolidest kaasatud vaid väga väike osa, läbi mõtlemata oli valimisprotseduur - kuidas tehakse kindlaks, kes on Tallinna noor, kuidas on tagatud, et üks inimene saab hääletada vaid ühe korra. Kahtlasena kõlas plaan valijate nimekirjadest, mille korraldajad pidid saama koolidest - see oleks olnud selgelt vastuolus andmekaitse heade tavadega,» lisas aseesimees.

Samuti jäi tema väitel segaseks, kuidas kavatsetakse koordineerida vabatahtlikke osalust projektis.

Noortenõukogus arutlusel olnud kava järgi taheti koolides korraldada tegevpoliitikute debatte, mis noortenõukogu liikmete arvates oleks vahetult enne kohalikke valimisi poliitpropaganda viimine koolidesse.

Tallinna noortenõukogu on Tallinna linnavalitsuse juurde kuuluv ajutine komisjon, mis loodi veebruaris 2004. Noortenõukogu ülesanne on kujundada linna noorsoopoliitika strateegilisi arengusuundi.

Tagasi üles