Keskkonnaministeerium annab üle maatüki ja laeva

Kaitseministeerium saab maatüki.

FOTO: Sille Annuk.

Keskkonnaministeerium annab kaitseministeeriumile tasuta üle maa-ala Lääne Virumaal ja siseministeeriumile patrull-laeva.

Valitsus kiitis heaks eelnõu, mille kohaselt antakse kaitseministeeriumi valitsemisele tasuta üle keskkonnaministeeriumi valitsemisel olev Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas Pada külas asuv Pada-Linnamäe maaüksus.

Kaitseministeerium taotleb endise Pada-Linnamäe asunduse maaüksuse A46 üleandmist, kuna Kaitseliit soovib seda kasutada puhke- ja vabaaja ürituste läbiviimiseks.

Lisaks annab keskkonnaministeerium siseministeeriumi valitsemisalas tegutsevale piirivalveametile tasuta üle patrull-laeva PVL-112 VALVE Baltic 240.

Traalpüügi järelevalveks ehitatud patrull-laeva soetamiseks korraldas keskkonnainspektsioon koostöös siseministeeriumiga 2007. aastal riigihanke, mille kogumaksumus oli 41 923 040 krooni, millest 15, 8 miljonit krooni saadi Euroopa Liidult.

Kuna laeva tellijaks oli keskkonnainspektsioon, kanti laev riigivarana keskkonnaministeeriumi valitsemisele. Laeva haldamise ja kasutamise paremaks korraldamiseks on otstarbekas laev üle anda siseministeeriumi valitsemisalas tegutsevale piirivalveametile, kes omab selleks nii vastavat struktuuri kui vahendeid.

Laev jääb piirivalveameti Lääne piirivalvepiirkonna teenistusse kodusadamaga Roomassaares ja selle põhikasutusalaks saab olema kalajärelevalve Läänemerel Euroopa Liidu majandusvööndis.

Tagasi üles