VIK resolutsioon: Tallinn tuleb lahutada 5-8 omavalitsuseks

Tallinna vanalinn

FOTO: Андрей Бодров

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik võttis nädalavahetusel Käsmus toimunud üldkoosolekul vastu resolutsiooni, milles soovitakse kohalike omavalitsuste arvu märkimisväärset vähendamist ning allesjäänute poliitilist tugevdamist, Tallinn tuleks nende nägemuses aga lahutada 5-8 omavalitsuseks.

VIK resolutsioon kohalike omavalitsuste valimisteks:

 1. Poliitiline võim  Eestis tuleb detsentraliseerida. Arutelud haldus- ja haldusterritoriaalse reformi, tõmbekeskuste ja omavalitsuste funktsioonide üle jäävad viljatuks, kui  kohalikel omavalitsustel puudub võimalus üleriigilise poliitika kujundamisel kaasa rääkida.
   
 2. Kohalikud omavalitsused vajavad kohaliku elu edendamiseks reaalset  tulu- ja maksubaasi, sest ilma rahalise võimekuseta ei võta keskvõim kohalikke valitsusi võrdväärse partnerina. Üksikisiku tulumaksu määr võiks olla etteantud piirides reguleeritud KOV tasandil, mis loob võimalused arengu ja investeeringute kohapealseks juhtimiseks.
   
 3. Riigi juhtimine ja  maa tuleviku kujundamine peab lähtuma igast omavalitsusest.  Ainult siis, kui omavalitsused on tugevad ning on kaasatud võrdsete partneritena riigi poliitilisse juhtimisse, kujuneb välja tugev kohalik poliitiline kultuur ning on võimalik seista vastu erakondade keskkontorite diktaadile.
   
 4. Kohalikke omavalitsusi tuleb juhtida lähtudes visioonist ja pikaajalistest eesmärkidest. Arengukava tuleb võtta täisväärtusliku töödokumendina ning selle ümbervaatamine ja täiendamine saab toimuda vaid avalikkust sisuliselt kaasates.
   
 5. Iga Eesti omavalitsuse üheks peamiseks eesmärgiks peab olema  inimeste sidumine kodukohaga, tingimuste loomine rahva juurdetulekuks ning välismaale lahkunute naasmiseks.
  Oma valitsus toimib, kui on usaldus, kui täidetakse lubadusi ning kui juhtimine on läbipaistev.
   
 6. Võimekaid ja poliitikasuutlike omavalitsusi võiks Eestis olla mõnikümmend, pidades silmas, et nende suurus oleks kuni100 000 elanikku. Tallinn tuleb lahutada 5-8 omavalitsuseks ning selle linnastu terviklikku toimimist  hakkavad reguleerima kokkulepped. Kõik tänapäevased väikelinnad- ja vallad jäävad terviklikeks sotsiaal-kultuurilisteks üksusteks tugevate omavalitsuste sees. Neid jäävad juhtima vabakondade ja asumite juhtidest koosnevad esinduskogud, mille roll ja funktsioonid lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse tasandil.
   
 7. Kohalik poliitiline võim tuleb moodustada kõikidest volikogus esindatud jõududest proportsionaalselt valimistulemustega. Vallaametnike ja munitsipaalettevõtete töötajate politiseerimine ja survestamine volikogus esindatud poliitiliste jõudude poolt tuleb lõpetada.
Tagasi üles