Keskerakond soovib veenduda e-hääletamise õiguspärasuses

E-hääletus.

FOTO: .

Keskerakond pöördus Vabariigi Valimiskomisjoni poole taotlusega tutvuda e-hääletamisega ning veenduda selle seaduspärasuses ja korrektsuses.


«Eesti Keskerakonna vaatlejad on viimastel päevadel osalenud valimistel antud häälte ülelugemisel erinevates Eesti piirkondades ning avastanud hulga vigu ja ebakorrektselt loetud hääli. Kuna valimiskomisjoni poolt avaldatud tulemused paberil antud häälte osas on erinenud tegelikult valijate poolt väljendatud tahtest, soovib Keskerakond järgmisena tutvuda e-häältega ning veenduda, et e-hääletamise tulemus on registreeritud korrektselt,» teatas Keskerakonna peasekretär Priit Toobal.«Keskerakonna vaatlejad on hääletussedelitega tutvumisel selgitanud välja mitmeid juhtumeid, kus kehtetuks on tunnistatud ilma ühegi veata hääletussedeleid. Samuti on kehtivaks tunnistatud nõuetele mitte-vastavaid sedeleid. Meie eesmärk on seista selle eest, et iga valija tahe oleks selgelt ja üheselt väljendatud valimistulemuses, kui valija on hääletanud viisil, mis on seaduses ette nähtud,» täpsustas ta.«E-häälte puhul soovib erakond tutvuda mitmete asjaoludega. Näiteks soovib erakond teada, kas Vabariigi Valimiskomisjon on pööranud tähelepanu mitmete e-hääletajate poolt internetifoorumites avaldatud kirjeldustele, kuidas hääle andmisel tekkis tehnilisi tõrkeid või takistusi,» märkis Toobal.«Näiteks on Hinnavaatluse foorumis toodud mitmeid juhtumeid, kus kasutajad pidid hääle andmiseks süsteemiga tõsist võitlust pidama - see aga eeldab kõrgeid teadmisi IT-valdkonnas. Meid huvitab, kui palju oli inimesi, kes alustasid hääletamise protseduuri, kuid ei viinud seda ühel või teisel põhjusel lõpuni. See arv võib viidata ka sellele, kui mitu häält jäi andmata, sest süsteem ei suutnud hääletajat teenindada,» lausus Toobal. «Omamoodi võrdsustub see olukorraga, kus keegi või miski füüsiliselt takistab valija teekonda valimisjaoskonda.»«Kindlasti soovib Keskerakond tutvuda e-hääletamise tulemustega jaoskondade kaupa ning näha e-häälte andmise intensiivsust ajalises lõikes. Vaid sel viisil tulemusi analüüsides oleks lootust saada jälile juhtumitele, mille osas on olnud kaebusi. Näiteks on väidetavalt ühe vanadekodu elanikelt kokku kogutud nende ID-kaardid ja paroolid, nendega hääletatud ja seejärel omanikele tagastatud. Selle jutu tõelevastavuse kontrollimiseks on vaja vaadata, kuidas hääli anti ja alustada uurimistoimingutega enne, kui on liiga hilja,» selgitas Toobal.Keskerakonnale on edastatud veel viiteid, et e-häältega ei pruugi kõik olla 100-protsendiliselt korras.Näiteks on hinnavaatluse foorumis toodud tabel, kus osaluse protsent on viimasel päeval erakordselt kõrgeks hüpanud, kuigi antud häälte arv seda ei toeta. Samuti sattus kasutaja valimiste järgsel ööl kella kolme ajal tulemuste lehele, kus oli näha ka administreerimise liidese tulbad. Selgusetuks jääb pildi järgi, kas kasutaja oleks saanud ka Vabariigi Valimiskomisjoni lehele toodud andmeid oma tahtmise järgi muuta.

Samuti on internetikasutajad välja toonud erinevusi hääletamas käinute arvu ja kandidaatidele antud häälte vahel, mis on muutunud 5003 võrra. Seda võib muidugi põhjendada

Tagasi üles